In ontwikkeling: leergang Sociaal Ondernemen in samenwerking met Rabobank West Betuwe

sep 26, 2019 | Nieuws

Sociaal ondernemen – ondernemen vanuit een maatschappelijke missie– wordt steeds noodzakelijker om als ondernemer toekomstbestendig te opereren.
Zowel voor ondernemers als voor het realiseren van de banenafspraak zijn verdere investeringen in Rivierenland belangrijk.

Uitdagingen in Rivierenland

Rivierenland telt slechts een beperkt aantal sociaal ondernemers. Bekend is dat zij tegen uitdagingen aanlopen: vaak worstelen zij met het businessmodel dat zij hanteren en/ of barrières die zij tegen komen in het bestaande systeem van financiering.  Ook is er geen regionaal netwerk van sociaal ondernemers waarin zij uitdagingen, kennis en kunde kunnen delen en zo verder kunnen groeien.
Rabobank West Betuwe en RW-POA Rivierenland hebben dezelfde missie: het toekomstbestendig maken van (sociaal) ondernemerschap in de regio Rivierenland.

Samenwerking met Rabobank West Betuwe

De Ledenraad van de Rabobank West Betuwe heeft ingestemd met het voorstel van RW-POA Rivierenland. Dit betekent dat de Rabobank West Betuwe uit het Coöperatief Stimuleringsfonds onder bepaalde voorwaarden middelen beschikbaar stelt voor de verdere ontwikkeling van een leergang Sociaal Ondernemen.

De komende  weken gaat het programmabureau RW-POA Rivierenland in gesprek met de Rabobank West Betuwe over de verdere samenwerking, de ontwikkeling van de leergang en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Kent u of bent u een ondernemer die toekomstbestendig wil blijven? Die graag socialer wil ondernemen, maar meer handvatten nodig heeft om dit te vertalen naar de bedrijfsvoering?
Kom dan naar het Talent Event op 5 november a.s. en schrijf u in voor de workshop ‘Sociaal Ondernemen’.