Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q2 2022

nov 14, 2022 | Nieuws

Deze analyse is een aanvulling op de UWV kwartaalrapportage banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de arbeidsmarktregio Rivierenland.

Landelijk zijn de resultaten gestegen in het tweede kwartaal en dit zien we ook terug in Rivierenland. Het aantal banen is gestegen met 38 en het aantal werkzame personen is gestegen met 25.

1 UWV Dashboard kwartaalcijfers banenafspraak

De indicatieve taakstelling voor 2022 is al ruimschoots bereikt. Rivierenland behoort daarmee tot de beste arbeidsmarktregio’s in het land.

Het aantal banen wordt voornamelijk gerealiseerd in de marktsector. De overheid blijft hierbij achter. Dat is zowel een landelijk beeld als ook iets wat in Rivierenland het geval is. De minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen heeft dit in een brief2 aan de Tweede Kamer begin juli ook geconstateerd. Ze zal hier voor Rijksoverheid en het Funderend onderwijs extra acties op inzetten en een onderzoek starten naar de omvang van inkoop van diensten door de overheid bij marktpartijen en in hoeverre dit van invloed is op de gerealiseerde banen in het kader van de banenafspraak.

Het aantal banen in de markt is in Rivierenland is gestegen met 39 banen (het marineblauw deel van de staaf). Het aantal permanente banen in overheidsdienst is gestegen met 3 banen tot 133. Dit schommelt al langere tijd rondom dit getal. Het aantal uitzend- en flexkrachten (bovenste blauwe deel) is conform de landelijke trend verder gedaald. Van 539 naar 536 banen. In de regionale cijfers is er geen uitsplitsing in welke sector de uitzend- en flexbanen vallen. Volledige conclusies trekken is zonder nadere informatie derhalve niet mogelijk.

De datum voor de publicatie van de cijfers van Q3 2022 is voorzien op 25 januari 2023 op het dashboard.