Subsidie Banenafspraak voor werkgevers

mrt 11, 2020 | Nieuws

Geld beschikbaar voor aanpassing binnen uw bedrijf

Werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst willen houden of nemen, kampen soms met grote aanpassingen die nodig zijn binnen het bedrijf. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het om meer werknemers gaat.

Met een proef, de ‘pilot generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

Bent u werkgever?

U kunt tot en met 31 december 2020 een aanvraag voor een subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan. Het is de bedoeling dat 1 of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking daar gebruik van maken.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?