Gelderland geeft groen licht op aanpak Arbeidsmarktregio’s werk en stageproblematiek

sep 7, 2020 | Nieuws

Om Gelderlanders aan het werk te houden en de problemen rondom stages en leerwerkplekken aan te pakken, heeft Gedeputeerde Staten vandaag (01-09) besloten de aanvalsplannen van de zes Gelderse Arbeidsmarktregio’s te subsidiëren. Eind juni werd hiervoor al 4 miljoen gereserveerd uit de pot van 50 miljoen voor aanpak van de crisis.

Nu de plannen zijn uitgekristalliseerd staan de seinen op groen voor de Arbeidsmarktregio’s om de uitbreiding en doorontwikkeling van hun dienstverlening te realiseren. Dat is nodig om de grote toestroom van gebruikers aan te kunnen, en nieuwe doelgroepen passend te kunnen ondersteunen. Bijkomend streven is waar mogelijk (aankomend) werkzoekenden richting sectoren met grote tekorten te leiden, zoals de techniek en zorg. De investering van de provincie zal naar eerste inschatting in 1,5 jaar leiden tot zo’n 2500 werk- en stageplaatsingen.

arbeidsmarkt

Aanvalsplan regio Rivierenland van start

Regio Rivierenland zet in op twee actielijnen: ‘van werk-naar- werktrajecten en snelle omscholing’ en ‘zorgen voor voldoende stages en leerbanen’. Ben Brink,  wethouder van de centrumgemeente Tiel en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland): ‘ de ene arbeidsmarktregio is de andere niet. Van de provincie hebben de regio’s de ruimte gekregen om het aanvalsplan een regionale kleur te geven.’
Onder regie van het RW-POA Rivierenland formuleerden de arbeidsmarkt- en onderwijspartners in de zomer een aantal concrete gezamenlijke projecten.
Zo vraagt de impact van COVID-19 een intensievere samenwerking tussen de betrokken uitvoeringsorganisaties Buren, UWV en Werkzaak Rivierenland. Elfriede Boer, directeur van Werkzaak Rivierenland: ‘‘Inzet van extra  en gespecialiseerde werkcoaches gaat zeker helpen om deze jongeren met hun talenten naar beschikbaar werk te begeleiden en hun ontwikkeling te versterken. ’

Scholing (op de werkvloer) is een ander belangrijk instrument in de begeleiding van werk-naar-werktrajecten. Rian Lukassen, regiomanager UWV: ‘In Rivierenland  zijn er nog steeds sectoren die kampen met krapte, zoals de zorg-, logistiek- en transportsector. Door middel van de transitievouchers kunnen werknemers bij bedrijven in zwaar weer waar nodig sneller worden om- en bijgeschoold en/of worden begeleid naar een nieuwe baan in een andere sector.

Dit zonder dat zij (kortdurend of tijdelijk) in de WW terecht komen.’ Stan Vloet, voorzitter College van Bestuur ROC Rivor: ‘Krimp in bedrijven kan leiden tot een tekort aan stage- en leerwerkplekken. Samen met partners en ondernemers gaan we praktijksimulaties vormgeven en het scholingsaanbod op ondernemerschap uitbreiden zodat we jongeren en werkzoekenden de broodnodige praktijkervaring kunnen bieden.’

Gelderse aanpak COVID-19
Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van 50 miljoen euro. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staan hier.