TechExpress werkgroep Zijinstroom gaat verder als Techniekpact werkgroep

jun 29, 2020 | Nieuws

Op 16 juni ’20 leidde Ed Berendsen van ROC Rivor de laatste TechExpress werkgroep Zijinstroom en Maatwerk en droeg denkbeeldig zijn voorzittershamer over aan Jan Heeres van Techniekpact Rivierenland. Vanaf begin 2017 tot half 2020 was Ed Berendsen voorzitter van de werkgroep die startte onder de naam ‘Maatwerk trajecten en zijinstroom’. Jaarlijks kwam de werkgroep vijf keer bijeen voor ‘niet-reguliere’ instroombevordering in techniek opleidingen.

Zomer 2020 loopt het TechExpress programma af en biedt het Techniekpact Rivierenland 2019-2022 programma continuïteit voor de samenwerking van ROC Rivor, de vier techniek opleidingsbedrijven, UWV, Werkzaak, Servicepunt Leren & Werken en Vluchtelingenwerk om via maatwerk trajecten meer mensen goed opgeleid in techniek aan het werk te krijgen.

 

Ed Berendsen: man van samenwerking

Najaar ’19 was Ed Berendsen 25 jaar in dienst van ROC Rivor en nam een maand later vanwege pensionering officieel afscheid. Hij is een man van samenwerking en kansen voor underdogs met een aanpak van daden zonder opsmuk. Na de HBS in Zetten studeerde Ed in Amsterdam Androgogiek (= volwassen mensen laten leren, zelfregie laten pakken) en later deed hij nog de PA Den Bosch en Sociale Pedagogiek bij Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 volgde hij de HAN opleiding Arbeidsbemiddelaar. De TechExpress werkgroep was hem op het lijf geschreven om er voor te zorgen dat partijen elkaar informeerden en waar mogelijk beter gingen samenwerken.

TechExpress Maatwerk en Zijinstroom

Het TechExpress plan was om verkorte opleidingstrajecten te ontwikkelen en aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te bieden. Dit voor de doelgroepen 1) Inburgeraars (kandidaten met verblijfsvergunning die een inburgeringscursus via ROC Rivor of elders volgen), 2) Statushouders (kandidaten met verblijfsvergunning die in al de inburgering hebben gevolgd, maar nog geen werk hebben en geen opleiding hebben gevolgd), 3) Kwetsbare jongeren zonder beroepsopleiding en 4) Uitkeringsgerechtigden vanuit UWV en Werkzaak Rivierenland. Deze doelgroepen vergen extra inspanning voor deelname aan het beroepsonderwijs. Per individu wordt een scholingsplan ontwikkeld voor een verkort opleidingstraject.

Vervolg en informatie

Een van de wensen in de werkgroep is om input vanuit wensen en mogelijkheden van bedrijven te krijgen. En om samen op te trekken bij subsidie aanvragen zoals nu de SLIM regeling. De komende tijd wordt er verder gesproken over hoe nog meer en beter.

Informatie: Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) of Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611)