Ondertekening convenant, een rondje langs de velden

sep 8, 2022 | Nieuws

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten (incl. Werkzaak Rivierenland en uitvoeringsorganisatie Buren), werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Om de samenwerking te bekrachtigen is er in 2015 een samenwerkingsconvenant ondertekend door alle partijen. De ontwikkelingen op en rond de arbeidsmarkt(regio) sindsdien zijn aanleiding om dit convenant te actualiseren, de samenwerking te bekrachtigen en te vernieuwen. Zo zijn de ambities voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd in een regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt Rivierenland. De regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt vormt de kapstok voor alle projecten, activiteiten en inspanningen van RW-POA Rivierenland.

Ook is Regio Rivierenland door de centrumgemeente Tiel gemandateerd tot kassier en is Regio Rivierenland werkgever voor de functionarissen binnen het programmabureau. Daarom wordt Regio Rivierenland ook partner bij het convenant. Tot slot zijn er artikelen toegevoegd die meer recht doen aan de praktijk van besluitvorming binnen het netwerk. Om die redenen is het nieuwe convenant afgesloten dat in de plaats treedt van het convenant van 28 mei 2015.

De ondertekening van het convenant door de partners van RW-POA Rivierenland vindt op dit moment plaats. De nieuwe voorzitter van RW-POA Rivierenland, Dave Verbeek, combineert de ondertekening van dit nieuwe convenant met een kennismakingsronde met alle partners. Hij doet dit samen met de programmamanager van RW-POA Rivierenland, Natalie Bremmer-Ursinus.