Campagne ‘Nederland slim benutten’ van start

jun 5, 2020 | Nieuws

Onlangs startte de campagne ‘Nederland slim benutten. De campagne komt voort uit een unieke samenwerking van de provincies Overijssel en Gelderland met de regio’s Regio Food Valley, Cleantech Regio, regio Arnhem-Nijmegen, Achterhoek Ambassadeurs, Fruitdelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle.

Met de campagne wordt beoogd de inzet vanuit Oost-Nederland te laten landen in de verkiezingsprogramma’s en het toekomstige regeerakkoord in 2021. Ook om een evenredige vertegenwoordiging uit Oost-Nederland te bereiken in de nieuwe Tweede Kamer, overeenkomend met 25 kandidaten uit Gelderland/Overijssel op verkiesbare plekken op de kandidatenlijsten.

Kernboodschap

Samen met Greenport Gelderland, Logistic Valley Rivierenland, RBT Rivierenland en RW-POA Rivierenland heeft Regio FruitDelta Rivierenland haar inbreng geleverd voor de campagne. De kernboodschap is geworden: Voor de aanpak van de transities in het post-corona-tijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig, die ook ontwikkeld zullen worden in Oost-Nederland. De regio’s in de provincies Gelderland en Overijssel hebben de kracht, de ruimte, de kennis en de mensen die daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Wij roepen de politieke partijen op gebruik te maken van de Kracht van Oost, de regio’s te ondersteunen en de aangedragen oplossingen kenbaar te maken aan de rest van Nederland, zie http://www.nederlandslimbenutten.nl, waar Regio FruitDelta ook een pagina heeft met aansprekende voorbeelden.

Persbericht beschikbaar voor verspreiding

Er is ten behoeve van de campagne een persbericht opgesteld. U kunt dit bericht delen in uw achterban en verspreiden via de kanalen van uw organisatie. In het bericht staat dat de Economic Boards van de regio’s in provincie Gelderland en Overijssel achter de boodschap staan.

Voor meer informatie over de campagne en de rol van Regio Fruitdelta, kun u contact opnemen met:

 Ir Annoesjka Wintjes, Programmamanager Lobby & Branding

 Ma t/m do:  06 113 503 19 | awintjes@regiorivierenland.nl