Ondernemerspanel ‘van Crisis naar Crisis’

mei 9, 2022 | Nieuws

Nu na ruim twee jaar de coronacrisis (voorlopig) achter ons lijkt te liggen, ondervinden veel ondernemers momenteel de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De Kamer van Koophandel publiceerde onlangs een onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ondernemers in Nederland in de problemen zijn geraakt en er een toename van het aantal faillissementen wordt verwacht. De combinatie van twee jaar coronacrisis, gevolgd door grondstoftekorten en de stijgende energietarieven zorgen op veel plaatsen voor problemen. 
Met deze peiling wordt inzichtelijk gemaakt hoe het ondernemers in midden Nederland in deze tijd vergaat. Welke gevolgen de recente ontwikkelingen hebben op uw onderneming, maar ook hoe u hiermee omgaat en aan welke ondersteuning u behoefte heeft.

Deze peiling wordt uitgevoerd van 21 april tot en met 11 mei a.s. en de uitkomsten van dit onderzoek worden gepubliceerd op de websites www.vno-ncwmidden.nl  www.mkbmidden.nl en www.gelderland.nl.

De vragenlijst is in 7 minuten in te vullen. Alle antwoorden zijn van groot belang en worden anoniem verwerkt.

Een ieder hartelijk dank voor deelname!