Provincie Gelderland zegt ja tegen aanvalsplan Rivierenland: 436.000 euro voor aanpak werk- en stageproblematiek

dec 2, 2020 | Nieuws

Om mensen in Rivierenland aan het werk te houden en de problemen rondom stages en leerwerkplekken aan te pakken, ontvangt de regio 436.000 euro van de Provincie Gelderland. De subsidie is een overbrugging voor de herstelmaatregelen die het Rijk heeft aangekondigd om de effecten van CIVOD-19 te lijf te gaan. Arbeidsmarktregio Rivierenland gebruikt de subsidie om in korte tijd 175 mensen extra aan het werk te krijgen in een kansrijke sector en 50 jongeren een praktijkervaring te bieden via praktijksimulaties.

Aanvalsplan regio Rivierenland van start

Regio Rivierenland zet in op twee actielijnen: ‘van werk-naar- werktrajecten en snelle omscholing’ en ‘zorgen voor voldoende stages en leerbanen’. Ben Brink,  wethouder van de centrumgemeente Tiel en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland): ‘We zijn blij met de samenwerking en betrokkenheid van de provincie Gelderland. Onder regie van het RW-POA Rivierenland is door de arbeidsmarkt- en onderwijspartners hard gewerkt aan een concreet plan met projecten die gezamenlijk worden uitgevoerd.

 

Zo vraagt de impact van COVID-19 bijvoorbeeld een nauwere samenwerking tussen de betrokken uitvoeringsorganisaties Buren, UWV, Werkzaak Rivierenland en het Leerwerkloket’. Natalie Bremmer-Ursinus, programmamanager RW-POA Rivierenland vult aan: “Het was een intensief traject dat gelukt is dankzij de goede onderlinge contacten en de constructieve gesprekken met de provincie. We strijden met elkaar voor hetzelfde doel, namelijk zoveel mogelijk mensen in onze arbeidsmarktregio aan het werk krijgen”.

Elfriede Boer, directeur van Werkzaak Rivierenland: ‘Inzet van extra  en gespecialiseerde werkcoaches gaat zeker helpen om deze jongeren met hun talenten naar beschikbaar werk te begeleiden en hun ontwikkeling te versterken.’

Transitievouchers en praktijksimulaties

Scholing (op de werkvloer) is een ander belangrijk instrument in de begeleiding van werk-naar-werktrajecten. Rian Lukassen, regiomanager UWV: ‘In Rivierenland  zijn er nog steeds sectoren die kampen met krapte, zoals de zorg-, logistiek- en transportsector. Door middel van de transitievouchers kunnen werknemers bij bedrijven in zwaar weer waar nodig sneller worden om- en bijgeschoold en/of worden begeleid naar een nieuwe baan in een andere sector. Dit zonder dat zij (kortdurend of tijdelijk) in de WW terecht komen.

Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen voor advies en begeleiding terecht bij het Leerwerkloket Rivierenland.’ Stan Vloet, voorzitter College van Bestuur ROC Rivor: ‘Krimp in bedrijven kan leiden tot een tekort aan stage- en leerwerkplekken. Samen met partners en ondernemers gaan we praktijksimulaties vormgeven en het scholingsaanbod op ondernemerschap uitbreiden zodat we 50 jongeren en werkzoekenden de broodnodige praktijkervaring kunnen bieden.’