Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Perspectief op werk 2020-2021

Perspectief op Werk is een actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland en omvat concrete 17 projecten om mensen aan het werk te helpen. Hieronder vindt je informatie over de verschillende projecten.

Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW – POA Rivierenland).

Projecten

C
Doorontwikkeling Leerwerkroutes Werkzaak Rivierenland

Doorontwikkeling Leerwerkroutes Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland heeft, samen met samenwerkingspartners als het ROC RIVOR en werkgevers, de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden: de leerwerkroutes. De leerwerkroutes zijn een succesvol instrument. In de...

Lees meer
Gewoon meedoen met werk

Gewoon meedoen met werk

Werkzaak Rivierenland wil meer mensen met psychische kwetsbaarheden begeleiden naar duurzame plaatsingen in zo regulier mogelijk werk. Dit door het dichter bij elkaar brengen van de driehoek werkzoekende - begeleider - werkgever. De kwaliteit en snelheid van de...

Lees meer
Voorschakelen is Doorschakelen!

Voorschakelen is Doorschakelen!

De leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland zijn een effectief instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Het komt voor dat Statushouders en Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in deze...

Lees meer
Doorontwikkeling Talent Event

Doorontwikkeling Talent Event

In het najaar van 2019 hebben verschillende samenwerkende partners, waaronder UWV, Werkzaak Rivierenland, ROC Rivor, VNO-NCW Rivierenland en RW-POA Rivierenland, gezamenlijk invulling gegeven aan de derde editie van het regionale matchingsevent in Rivierenland....

Lees meer
Screenen en follow up!

Screenen en follow up!

In 2020-2021 gaat Werkzaak Rivierenland verder met de nieuwe aanpak bij het screenen van klantprofiel 4. Aan de hand van de screeningsresultaten kan gestart worden met begeleiding naar werk, sociale activering of toeleiding naar andere passende begeleiding. Met dit...

Lees meer
Intensiveren Speeddates met Uitzendbureaus

Intensiveren Speeddates met Uitzendbureaus

In 2019-2020 heeft het UWV de samenwerking met de uitzendbureaus verder geïntensiveerd door structureel maandelijkse speeddates te organiseren. Het doel van de speeddates is om vraag en aanbod fysiek bij elkaar te brengen. Via de speeddate wordt het beschikbare...

Lees meer
Startplein Techniek/Logistiek met Loopbaanleren 2020/21

Startplein Techniek/Logistiek met Loopbaanleren 2020/21

In 2019-2020 is Platform Techniek Rivierenland gestart met de organisatie van een startplein Techniek en een startplein Transport & Logistiek om vraag en aanbod in Rivierenland aan elkaar te koppelen. De organisatie van de startpleinen wordt doorontwikkeld in...

Lees meer
Doorontwikkeling Aanpak Werkzoekenden en Schulden

Doorontwikkeling Aanpak Werkzoekenden en Schulden

In 2019-2020 is Werkzaak Rivierenland gestart met het trainen ‘hoe om te gaan met inkomensdaling’ van werkzoekenden die in de WW zitten en bijna doorvallen naar de bijstand.  In 2020-2021 wil Werkzaak Rivierenland het huidige aanbod van de training aan WW’ers...

Lees meer
Intensiveren Samenwerking RIB’s

Intensiveren Samenwerking RIB’s

Intensivering en verdieping van de samenwerking tussen de re-integratiebureaus en de arbeidsdeskundigen van het UWV om te komen tot duurzame uitstroom van de doelgroepen als Wajong en WIA. Afgelopen jaar heeft UWV de samenwerking binnen het bestaande uitstroomoverleg...

Lees meer
Doorontwikkeling regionaal marktbewerkingsplan

Doorontwikkeling regionaal marktbewerkingsplan

RW-POA Rivierenland werkt in 2020-2021 aan de doorontwikkeling van het regionale marktbewerkingsplan. Dit doet RW-POA Rivierenland onder andere door de all-in werkgeversprijs, filmportretten en door te werken aan een effectievere regionale...

Lees meer
Doorontwikkeling PrO leerlingen in de zorg

Doorontwikkeling PrO leerlingen in de zorg

Het landelijke programma 'Anders werken in de zorg' biedt kansen om de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de zorg te bevorderen. Het project loopt reeds in Brabant en wordt in de doorontwikkeling uitgebreid naar Rivierenland.Vlog maart 2021Vlog...

Lees meer