Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Screenen en follow up!

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Monique van der Veken

E-mail: MvdVeken@werkzaakrivierenland.nl

Korte beschrijving project:

In 2020-2021 gaat Werkzaak Rivierenland verder met de nieuwe aanpak bij het screenen van klantprofiel 4. Aan de hand van de screeningsresultaten kan gestart worden met begeleiding naar werk, sociale activering of toeleiding naar andere passende begeleiding. Met dit project geeft Werkzaak Rivierenland invulling aan de doelstelling “niemand achterlaten, iedereen doet mee”!