Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Oriëntatie op ondernemerschap voor zij-instromers vanuit UWV

Hoofdaanvrager: ROC Rivor

Contactpersoon: Dominca de Looze

E-mail: domincadelooze@rocrivor.nl

Partner(s) in het project: UWV, Werkzaak Rivierenland en de ruim 70 betrokken partners in de PPS Ondernemend Rivierenland.

Korte beschrijving project:

De hedendaagse arbeidsmarkt bestaat voor een groot gedeelte uit zelfstandige beroepsoefenaars (ZZP’ers).Veel mensen maken in hun leven nu de afweging om als zelfstandig ondernemer te starten.

Het UWV kent voor uitkeringsgerechtigden (WW), de mogelijkheid om te onderzoeken of het zelfstandig ondernemerschap een zinvolle route zal zijn. I.s.m. het UWV heeft ROC Rivor een programma ontwikkeld gericht op deze groep. Dit met als doel om Rivierenland te versterken met meer wendbare en ondernemende werkenden en professionals.

Voor 2020-2021 is de verwachting van het UWV dat er zich 20 tot 30 kandidaten zich gaan aanmelden voor het traject. Daarnaast wordt er  een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de inzet van deze scholingsroute voor een bredere doelgroep (bijstandsgerechtigden). Bij een succesvolle uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wordt de scholingsroute ook voor deze doelgroep ingezet.