Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Intensiveren Speeddates met Uitzendbureaus

Hoofdaanvrager: UWV Werkbedrijf

Contactpersoon: Michiel Lecluijze

E-mail: michiel.lecluijze@uwv.nl

Partner(s) in het project: Werkzaak Rivierenland en 14 uitzendbureaus

Korte beschrijving project:

In 2019-2020 heeft het UWV de samenwerking met de uitzendbureaus verder geïntensiveerd door structureel maandelijkse speeddates te organiseren. Het doel van de speeddates is om vraag en aanbod fysiek bij elkaar te brengen. Via de speeddate wordt het beschikbare arbeidspotentieel in beeld gebracht bij de regionale uitzendbureaus voor directe arbeidsbemiddeling. Deze speeddates zijn aanvullend op de reeds bestaande reguliere dienstverlening.

In 2020-2021 gaat het UWV Werkbedrijf via 9 fysieke bijeenkomsten 180 werkzoekenden in contact brengen met 9 uitzendbureaus.  De focus ligt verder op  doorontwikkeling van de speeddates door de doelgroepen werkzoekenden uit te breiden, het aantal uitzendbureaus met regionale werkgevers uit te breiden en een digitale versie van speeddates verder te professionaliseren.