Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Intensiveren Samenwerking RIB’s

Hoofdaanvrager: UWV Werkbedrijf

Contactpersoon: Michiel Lecluijze

E-mail: michiel.lecluijze@uwv.nl

Partner(s) in het project:

Korte beschrijving project:

Intensivering en verdieping van de samenwerking tussen de re-integratiebureaus en de arbeidsdeskundigen van het UWV om te komen tot duurzame uitstroom van de doelgroepen als Wajong en WIA. Afgelopen jaar heeft UWV de samenwerking binnen het bestaande uitstroomoverleg verder geïntensiveerd door structureel een 6-wekelijks overleg te organiseren met de re-integratiebureaus waarbij ze trajecten hebben lopen. Daarnaast zijn meer re-integratie benaderd om deel te nemen in de samenwerking.

In 2020-2021 wil het UWV Werkbedrijf de samenwerking doorontwikkelen om de effectiviteit in de re-integratie en scholingsdiensten te vergroten. Dit gaat leiden tot het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van de doelgroepen en het vergroten van de uitstroom naar werk.