Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Voorschakelen is Doorschakelen!

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Jardy ten Kleij

E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: ROC Rivor en UWV Werkbedrijf

Korte beschrijving project:

De leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland zijn een effectief instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Het komt voor dat Statushouders en Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in deze leerwerkroutes in te stromen of om werk te vinden en te behouden. Werkzaak Rivierenland biedt statushouders daarom een voorschakeltraject taal aan.

Deze voorschakeltaaltrajecten bestaan uit het volgen van Nederlandse les, vaktaal én een stage bij een organisatie in de sectoren techniek, logistiek, horeca en zorg. Werkzaak Rivierenland werkt hierbij nauw samen met ROC Rivor en werkgevers.

In 2020-2021 gaat Werkzaak Rivierenland samen ROC Rivor de doelgroep van de voorschakeltrajecten uitbreiden en zetten zij in op de verhoging van het Nederlandse taalniveau. Werkzaak Rivierenland en ROC Rivor starten met 2 nieuwe groepen die van een leerwerkroute naar een reguliere werkgever willen doorstromen.