Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Doorontwikkeling Leerwerkroutes Werkzaak Rivierenland

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Jardy ten Kleij

E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: ROC Rivor, werkgevers, brancheorganisaties, UWV Werkbedrijf.

Korte beschrijving project:

Werkzaak Rivierenland heeft, samen met samenwerkingspartners als het ROC RIVOR en werkgevers, de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden: de leerwerkroutes. De leerwerkroutes zijn een succesvol instrument.

In de leerwerkroutes leren werkzoekenden een vak in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. Werkgevers bieden de werkplek. Met geld vanuit Perspectief op werk, kunnen de leerwerkroutes verder worden verbeterd.

Voor de periode 2020-2021 wil Werkzaak Rivierenland minimaal 10% meer werkzoekenden een leerwerkplek bieden met uitstroom naar betaalde arbeid. De Leerwerkroutes voor de branches Zorg, Horeca, ICT en Transport & Logistiek worden verder door ontwikkeld. Naast de doorontwikkeling wordt ook ingezet op een verbreding in de vorm van een nieuwe leerwerkroute detailhandel in  samenwerking met 2Switch in Tiel.