Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Doorontwikkeling Aanpak Werkzoekenden en Schulden

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Jardy ten Kleij

E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: gemeenten, UWV Werkbedrijf, Financieel Fit Rivierenland en PLANgroep.

Korte beschrijving project:

In 2019-2020 is Werkzaak Rivierenland gestart met het trainen ‘hoe om te gaan met inkomensdaling’ van werkzoekenden die in de WW zitten en bijna doorvallen naar de bijstand.

In 2020-2021 wil Werkzaak Rivierenland het huidige aanbod van de training aan WW’ers continueren. Daarnaast  wil Werkzaak Rivierenland  de  doelgroep uitbreiden met  de groep reeds bijstandsgerechtigden en werkenden. De volgende drie extra doelgroepen gaat Werkzaak Rivierenland benaderen: 

–           Jongeren (minimaal 30 totaal).

–           Werkenden met schulden  (minimaal  30 totaal).

–           Nieuwe instroom vanuit Corona  (minimaal 30 totaal). 

In de doorontwikkeling van 2020-2021 gaat Werkzaak Rivierenland een actieve verbinding zoeken met werkgevers van  UWV  en  Werkzaak door  het  bieden van bijeenkomsten over het  herkennen/signaleren  van problematieken rondom schulden bij werknemers.