Doorontwikkeling Leerwerkroutes Werkzaak Rivierenland

Doorontwikkeling Leerwerkroutes Werkzaak Rivierenland

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Doorontwikkeling Leerwerkroutes Werkzaak Rivierenland

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Jardy ten Kleij

E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: ROC Rivor, werkgevers, brancheorganisaties, UWV Werkbedrijf.

Korte beschrijving project:

Werkzaak Rivierenland heeft, samen met samenwerkingspartners als het ROC RIVOR en werkgevers, de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden: de leerwerkroutes. De leerwerkroutes zijn een succesvol instrument.

In de leerwerkroutes leren werkzoekenden een vak in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. Werkgevers bieden de werkplek. Met geld vanuit Perspectief op werk, kunnen de leerwerkroutes verder worden verbeterd.

Voor de periode 2020-2021 wil Werkzaak Rivierenland minimaal 10% meer werkzoekenden een leerwerkplek bieden met uitstroom naar betaalde arbeid. De Leerwerkroutes voor de branches Zorg, Horeca, ICT en Transport & Logistiek worden verder door ontwikkeld. Naast de doorontwikkeling wordt ook ingezet op een verbreding in de vorm van een nieuwe leerwerkroute detailhandel in  samenwerking met 2Switch in Tiel.

Gewoon meedoen met werk

Gewoon meedoen met werk

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Gewoon meedoen met werk

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Rik Bijl

E-mail: rbijl@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: UWV Werkbedrijf, Gemeenten, Pro Persona, Reinier van Arkel, RIBW–NR(Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen–Nijmegen & Rivierenland) Iriszorg, private aanbieders van GGZ en begeleiding, organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, Culemborg herstelt / Rivierenland herstelt, VNO-NCW, AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland), RW-POA Rivierenland en zorgverzekeraars.

Korte beschrijving project:

Werkzaak Rivierenland wil meer mensen met psychische kwetsbaarheden begeleiden naar duurzame plaatsingen in zo regulier mogelijk werk. Dit door het dichter bij elkaar brengen van de driehoek werkzoekende – begeleider – werkgever. De kwaliteit en snelheid van de begeleiding naar werk wordt vergroot en de aansluiting op de markt wordt het best passend.

In 2020-2021 gaat Werkzaak Rivierenland activiteiten richten op professionals van GGZ-en Werk & Inkomen organisaties, die de afgelopen jaren gestart zijn om met elkaar samen te werken. Daarnaast wordt sterker dan tot nu toe, ingezet op het benaderen van werkgevers in de regio die met mensen met psychische kwetsbaarheden (willen) werken. Verder gaat Werkzaak Rivierenland 8-12 trajecten intensieve begeleiding naar werk doorlopen met mensen met complexe psychische problematiek.

Voorschakelen is Doorschakelen!

Voorschakelen is Doorschakelen!

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Voorschakelen is Doorschakelen!

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Jardy ten Kleij

E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: ROC Rivor en UWV Werkbedrijf

Korte beschrijving project:

De leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland zijn een effectief instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Het komt voor dat Statushouders en Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in deze leerwerkroutes in te stromen of om werk te vinden en te behouden. Werkzaak Rivierenland biedt statushouders daarom een voorschakeltraject taal aan.

Deze voorschakeltaaltrajecten bestaan uit het volgen van Nederlandse les, vaktaal én een stage bij een organisatie in de sectoren techniek, logistiek, horeca en zorg. Werkzaak Rivierenland werkt hierbij nauw samen met ROC Rivor en werkgevers.

In 2020-2021 gaat Werkzaak Rivierenland samen ROC Rivor de doelgroep van de voorschakeltrajecten uitbreiden en zetten zij in op de verhoging van het Nederlandse taalniveau. Werkzaak Rivierenland en ROC Rivor starten met 2 nieuwe groepen die van een leerwerkroute naar een reguliere werkgever willen doorstromen.  

Doorontwikkeling Talent Event

Doorontwikkeling Talent Event

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Doorontwikkeling Talent Event

Korte beschrijving project:

In het najaar van 2019 hebben verschillende samenwerkende partners, waaronder UWV, Werkzaak Rivierenland, ROC Rivor, VNO-NCW Rivierenland en RW-POA Rivierenland, gezamenlijk invulling gegeven aan de derde editie van het regionale matchingsevent in Rivierenland. Ondanks de krappe

arbeidsmarkt op dat moment hebben er ongeveer 300 werkzoekenden en studenten het evenement bezocht. Ook waren er 30 werkgevers aanwezig met mooie vacatures en kansen voor de werkzoekenden en studenten. Tijdens de dag  maakten zij kennis met elkaar, legden ze contacten en volgden ze workshops en presentaties.

In 2020-2021 wordt als gevolg van COVID-19 gekeken naar de mogelijkheden voor de organisatie van een digitaal Talent Event. In januari staat een eerste Rivierenlandse digitale banenmarkt op de planning.

Doorontwikkeling dienstverlening oudere werkzoekenden (netwerken)

Doorontwikkeling dienstverlening oudere werkzoekenden (netwerken)

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Doorontwikkeling dienstverlening oudere werkzoekenden (netwerken)

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Stef Visser

E-mail: svisser@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: UWV, gemeenten, werkgevers uit de regio en het leerwerkloket.

Korte beschrijving project:

Door COVID-19 ziet de arbeidsmarkt, ook in de regio Rivierenland, er anders uit dan een jaar geleden. De doelgroep oudere werkzoekenden had het al lastig om een plek te vinden op de arbeidsmarkt, maar nu met COVID-19 is dat alleen maar lastiger. Oudere werkzoekenden moeten het vooral hebben van netwerken met werkgevers die bereid zijn het arbeidspotentieel wat zij hebben actief uit te dragen. Door de oudere werkzoekenden middels een film ook echt in beeld te brengen en actief te laten delen in het netwerk van een werkgever met wie ze in gesprek gaan, geven we hier invulling aan.

Oudere werkzoekenden die deelnemen worden getraind en begeleid om op een effectieve manier het gesprek met de netwerker te kunnen voeren.

Screenen en follow up!

Screenen en follow up!

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Vlog juni 2021

Vlog maart 2021

Vlog december 2020

Screenen en follow up!

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Monique van der Veken

E-mail: MvdVeken@werkzaakrivierenland.nl

Korte beschrijving project:

In 2020-2021 gaat Werkzaak Rivierenland verder met de nieuwe aanpak bij het screenen van klantprofiel 4. Aan de hand van de screeningsresultaten kan gestart worden met begeleiding naar werk, sociale activering of toeleiding naar andere passende begeleiding. Met dit project geeft Werkzaak Rivierenland invulling aan de doelstelling “niemand achterlaten, iedereen doet mee”!