Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie start op 1 maart 2023 (en eindigt op 30 maart 2023 om 17:00 uur)

Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie start op 1 maart 2023 (en eindigt op 30 maart 2023 om 17:00 uur)

Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie start op 1 maart 2023 (en eindigt op 30 maart 2023 om 17:00 uur)

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) worden mkb-ondernemingen gestimuleerd te leren en ontwikkelen op de werkvloer. Scholing en ontwikkeling zorgen namelijk voor een goede inzetbaarheid van medewerkers en een verbeterde concurrentiepositie van je onderneming. Ook kun je ervoor zorgen dat medewerkers hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Met de openstelling van dit tijdvak treedt ook een wijziging van de regeling in werking. Mkb-ondernemers kunnen bij de subsidieverlening een voorschot aanvragen van 50% van het toegekende subsidiebedrag. Het resterende bedrag wordt na vaststelling van de einddeclaratie toegekend.

Meer weten over de activiteiten in het kader van leren en ontwikkelen waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen? Klik dan op de button ‘aanvragen’ hieronder.

Ondertekening werkagenda mbo en stagepact mbo

Ondertekening werkagenda mbo en stagepact mbo

Ondertekening werkagenda mbo en stagepact mbo

Op dinsdag 14 februari jl. zijn de handtekeningen gezet onder het Stagepact mbo gelijktijdig met de bredere Werkagenda mbo en loopt tot 2027. Het ministerie van OCW heeft de afspraken in de Werkagenda mbo het Stagepact met alle betrokkenen. De Werkagenda mbo en het Stagepact werd ondertekend door OCW, SBB, MBO Raad, onderwijs- en Werkgeversorganisaties en VNG. Hiermee spannen zij zich gezamenlijk in zodat alle studenten optimaal meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, eerlijke kansen hebben om hun vaardigheden en talenten ten volle te ontplooien en om een passende leerroute te doorlopen. In de Werkagenda mbo en het Stagepact staan de afspraken die het ministerie van OCW hierover maakt met de mbo-sector.

Minister Dijkgraaf van OCW: Met dit Stagepact zetten we grote, merkbare stappen vooruit voor mbo-studenten. De kracht van het pact zit in het brede draagvlak en de gezamenlijke verantwoordelijkheid; overheid, scholen en het bedrijfsleven. Leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel in het onderwijs. Voor veel mbo-studenten is het vaak zelfs de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Dit Stagepact kan ervoor zorgen dat het een veilige, waardevolle en positieve ervaring wordt. Bedrijven en de samenleving hebben later veel profijt van met name deze studenten, die als goed opgeleide en innovatieve vakmensen oplossingen bedenken en maken voor de uitdagingen van morgen.”

Samenvatting afspraken

In de Werkagenda mbo zijn drie prioriteiten opgenomen:

  1. Het bevorderen van kansengelijkheid
  2. Het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  3. Onderwijs voor de toekomst: kwaliteit, onderzoek en innovatie

In het Stagepact staan vier thema’s centraal:

  • Thema 1: verbeteren stagebegeleiding
  • Thema 2: uitbannen stagediscriminatie
  • Thema 3: realiseren voldoende stages en leerbanen
  • Thema 4: bieden passende vergoeding.

Vooruitblik

De afspraken raken volop aan de werkgebieden van SBB. Praktijkleren is het fundament van het mbo. Met deze afspraken dragen we er als SBB aan bij dat praktijkleren de komende jaren volop wordt ingezet om mensen om- en bij te scholen om aan de slag te gaan in tekortsectoren als zorg en techniek. De komende periode gaan we met de afspraken aan de slag, in nauw overleg met onze partners op landelijk en regionaal niveau.

Analyse kwartaalrapportage Banenafspraak Q3 2022 Arbeidsmarktregio Rivierenland

Analyse kwartaalrapportage Banenafspraak Q3 2022 Arbeidsmarktregio Rivierenland

Analyse kwartaalrapportage Banenafspraak Q3 2022 Arbeidsmarktregio Rivierenland

Deze analyse is een aanvulling op de UWV Regionale kwartaalrapportage Banenafspraak zoals weergegeven via dashboard Banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de Arbeidsmarktregio Rivierenland. We zien in kwartalen 2 en 3 van 2022 een verdere geleidelijke groei van zowel het aantal banen als het aantal (werkzame) personen.

In het overzicht Kerncijfers Banenafspraak is die groei zichtbaar. Percentueel ligt de stijging in de Arbeidsmarktregio Rivierenland betreffende het aantal banen iets boven het landelijke gemiddelde. Landelijk is het aantal banen met 1,3% gestegen. De stijging van het aantal werkzame personen kent een groei van 0,5% terwijl dit landelijk 1,4% is. Het aandeel werkzame personen is echter met 63% aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde (53%).

Het bovenstaand schema geef inzicht in de mutaties van de werkzame personen. Het merendeel (94,43%) blijft werkzaam. De stijging van het totaal aantal werkzame personen wordt gerealiseerd door werkzame instromers (via praktijkroute of indicatie), er verliezen meer mensen werk dan er werk vinden.

In vergelijking tot het gemiddelde van alle regio’s doet Rivierenland het onverminderd goed. Op bovenstaande grafiek een vergelijking van de Arbeidsmarktregio Rivierenland (links) met het landelijk gemiddelde (rechts). In vergelijking met het hele land kent de regio Rivierenland in de doelgroep iets meer mensen uit Participatiewet en WSW/Wiw/ID en minder uit Wajong. Het verschil is miniem. Het aandeel werkzame personen is zoals bij de eerste grafiek reeds geconstateerd al langere tijd consequent rondom 10% hoger dan het landelijk gemiddelde. De banengroei loopt ver voor op het landelijke gemiddelde.

Wervingscampagne Tech Teelt in de tuinbouw

Wervingscampagne Tech Teelt in de tuinbouw

Wervingscampagne Tech Teelt in de tuinbouw

Net zoals alle sectoren kampt ook de tuinbouw met personeelstekorten. Het is nog niet zover dat het fruit niet geplukt wordt en de laanbomen staan te verpieteren op het veld; maar als de huidige trend zich doorzet kan dat waarheid worden. Om die reden hebben Yuverta Geldermalsen, de Fruit Tech Campus en het Laanboomhuis de handen ineengeslagen. Ze bieden opleidingen mét baangarantie in de tuinbouw.

Het goed bewaarde geheim van de tuinbouw is dat technologie zijn intrede doet. Tech & Teelt. Tractoren met sensortechnologie maken het werk schoner en lichter. Met behulp van drones wordt informatie verzameld over gezondheid en groei van producten waardoor precisielandbouw mogelijk wordt. Al deze ontwikkelingen maken van de tuinbouw een aantrekkelijke sector. Werken in de buitenlucht met de nieuwste technologie aan gezonde en duurzame producten, wie wil dat niet?

Op vrijdag 3 februari ’23 zetten het Laanboomhuis, de Fruit Tech Campus en Yuverta mbo Geldermalsen hun deuren wagenwijd open voor eenieder die meer wil weten over werken en leren in de tuinbouw.

 

Boomteelt

Voor boomteelt staat het Laanboomhuis, Bomenlaan 1 te Opheusden open op 3 februari. Van 10-12 uur zijn werkzoekenden, zijinstromers, omscholers en eenieder die nieuwsgierig is welkom. Van 12-17 uur staan de deuren open voor jongeren met hun ouders of verzorgers of leerlingen met hun decaan of mentor.

TCO biedt een afwisselend programma aan met doen, kijken en luisteren in en rond het Laanboomhuis in Opheusden o.a.; kluiten laden met een trekker met kraan een boom in een P9 met een stok erbij steken en aan-tangen aanbinden op een hoogwerker kluit oppakken met een rooimachine Daarnaast wordt uitleg gegeven over de 160 TCO bedrijven in de regio, hoe ze samenwerken en welke kansen er zijn voor werken in en bij die bedrijven.

Fruitteelt

Mensen die geïnteresseerd zijn in de fruitteelt kunnen zich op 3 februari tussen 12.00 en 17.00 melden op de Oudenhof 40 in Geldermalsen. De Fruit Tech Campus is een opleidings- én werkplek ineen. In de boomgaarden rond de campus wordt die dag de fruitteelt gepresenteerd.

In de campus zelf zijn workshops rond de fruitketen, kwaliteitsmetingen, appelrassen en verpakkingsmaterialen. Jonge fruittelers vertellen over het product, het vak fruittelen, de nieuwste technieken en hun ervaring als teler.

Mbo-Opleidingen tuinbouw

Mbo-Opleidingen tuinbouw worden verzorgd door Yuverta mbo Geldermalsen. Op 3 februari van 16.00 tot 20.00 uur kan iedereen die geïnteresseerd is zich melden op Burgemeester van Roozenveld van de Venlaan 7 in Geldermalsen.

yuverta.nl/mbogeldermalsen

Samenwerking

Deze wervingscampagne is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het regiofonds van Regio Rivierenland.

Contact:

Greenport Gelderland  |  Erik Kaemingk

talent@greenportgelderland.nl | 0637433276

Student Smart Building in gesprek met minister Rob Jetten

Student Smart Building in gesprek met minister Rob Jetten

Student Smart Building in gesprek met minister Rob Jetten

Verbinden van partijen versnelt de energietransitie

“Door verbindingen te leggen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid kunnen we sneller stappen maken in de energietransitie”, zegt S-TEC directeur Stefan van Tongeren. “Dit gaat niet vanzelf. Hier is duurzame ondersteuning voor nodig. De oplossing voor de energietransitie betekent vooral samenwerken in de regio en keten. Hiermee bedoelen wij dat de ene partij niet zonder de andere partij kan. Bewoners, bedrijven, onderwijs en overheid hebben allemaal hun eigen aandeel en taak en vormen een belangrijke schakel om de energietransitie te versnellen. S-TEC verbindt deze schakels en brengt de partijen bij elkaar. Het was heel waardevol om van minister Jetten feedback te krijgen op ons concept en te horen dat hij overtuigd is van de positieve bijdrage door S-TEC.”

Minister Jetten: “Het kabinet ziet het ook als een prioriteit om hier iets aan te gaan doen. Op korte termijn komt het rijk met een Actieplan Groene en Digitale banen. Het kabinet verzoekt wel de bedrijven de banen waar een tekort aan is, op allerlei manieren aantrekkelijker te maken. Dit kan al op korte termijn. Ik prijs het initiatief dat hier in Rivierenland genomen is door alle relevante partijen bijeen te brengen onder een dak. Ik vind het een mooi regionaal initiatief dat landelijk navolging verdient!”

Lees meer over de opleiding Smart Building bij ROC Rivor