Inclusieve werkgevers van Rivierenland in het zonnetje: Kuehne + Nagel

Inclusieve werkgevers van Rivierenland in het zonnetje: Kuehne + Nagel

Inclusieve werkgevers van Rivierenland in het zonnetje: Kuehne + Nagel

Dertig dagen lang wordt de Maand van de 1000 voorbeelden gevierd. Door het hele land organiseren WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners evenementen rond de banenafspraak. Ook in onze regio zetten we deze maand weer werkgevers in het zonnetje die mensen met een arbeidsbeperking een kans geven.

Werkzaak Rivierenland, WSP Rivierenland, VNO-NCW Midden en RW-POA Rivierenland vragen deze week uw aandacht voor Keuhne + Nagel in Geldermalsen. Deze werkgever is één van de voorbeelden in de regio hoe je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waardevol inzet. Waardevol voor de medewerkers én waardevol voor de bedrijfsvoering.

In het volgende nieuwe filmportret vertellen werknemers en de werkgever over hun ervaringen bij deze werkgever:

Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q2 2022

Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q2 2022

Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q2 2022

Deze analyse is een aanvulling op de UWV kwartaalrapportage banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de arbeidsmarktregio Rivierenland.

Landelijk zijn de resultaten gestegen in het tweede kwartaal en dit zien we ook terug in Rivierenland. Het aantal banen is gestegen met 38 en het aantal werkzame personen is gestegen met 25.

1 UWV Dashboard kwartaalcijfers banenafspraak

De indicatieve taakstelling voor 2022 is al ruimschoots bereikt. Rivierenland behoort daarmee tot de beste arbeidsmarktregio’s in het land.

Het aantal banen wordt voornamelijk gerealiseerd in de marktsector. De overheid blijft hierbij achter. Dat is zowel een landelijk beeld als ook iets wat in Rivierenland het geval is. De minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen heeft dit in een brief2 aan de Tweede Kamer begin juli ook geconstateerd. Ze zal hier voor Rijksoverheid en het Funderend onderwijs extra acties op inzetten en een onderzoek starten naar de omvang van inkoop van diensten door de overheid bij marktpartijen en in hoeverre dit van invloed is op de gerealiseerde banen in het kader van de banenafspraak.

Het aantal banen in de markt is in Rivierenland is gestegen met 39 banen (het marineblauw deel van de staaf). Het aantal permanente banen in overheidsdienst is gestegen met 3 banen tot 133. Dit schommelt al langere tijd rondom dit getal. Het aantal uitzend- en flexkrachten (bovenste blauwe deel) is conform de landelijke trend verder gedaald. Van 539 naar 536 banen. In de regionale cijfers is er geen uitsplitsing in welke sector de uitzend- en flexbanen vallen. Volledige conclusies trekken is zonder nadere informatie derhalve niet mogelijk.

De datum voor de publicatie van de cijfers van Q3 2022 is voorzien op 25 januari 2023 op het dashboard.

Werkgevers in het zonnetje: de winnaars van de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2022

Werkgevers in het zonnetje: de winnaars van de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2022

Werkgevers in het zonnetje: de winnaars van de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2022

Dertig dagen lang wordt de Maand van de 1000 Voorbeelden gevierd. Door het hele land organiseren WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners evenementen rond de Banenafspraak. Ook in onze regio zetten we deze maand weer werkgevers in het zonnetje die mensen met een arbeidsbeperking een kans geven.

Werkzaak Rivierenland,  WSP Rivierenland, VNO-NCW Midden en RW-POA Rivierenland vragen deze maand uw aandacht voor de winnaars van de All-in werkgeversprijs, een prijs voor werkgevers in Rivierenland die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en werknemers met een arbeidsbeperking een kans bieden in hun organisatie. Benieuwd naar de winnaars van 2022?

Ondertekening convenant, een rondje langs de velden

Ondertekening convenant, een rondje langs de velden

Ondertekening convenant, een rondje langs de velden

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten (incl. Werkzaak Rivierenland en uitvoeringsorganisatie Buren), werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Om de samenwerking te bekrachtigen is er in 2015 een samenwerkingsconvenant ondertekend door alle partijen. De ontwikkelingen op en rond de arbeidsmarkt(regio) sindsdien zijn aanleiding om dit convenant te actualiseren, de samenwerking te bekrachtigen en te vernieuwen. Zo zijn de ambities voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd in een regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt Rivierenland. De regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt vormt de kapstok voor alle projecten, activiteiten en inspanningen van RW-POA Rivierenland.

Ook is Regio Rivierenland door de centrumgemeente Tiel gemandateerd tot kassier en is Regio Rivierenland werkgever voor de functionarissen binnen het programmabureau. Daarom wordt Regio Rivierenland ook partner bij het convenant. Tot slot zijn er artikelen toegevoegd die meer recht doen aan de praktijk van besluitvorming binnen het netwerk. Om die redenen is het nieuwe convenant afgesloten dat in de plaats treedt van het convenant van 28 mei 2015.

De ondertekening van het convenant door de partners van RW-POA Rivierenland vindt op dit moment plaats. De nieuwe voorzitter van RW-POA Rivierenland, Dave Verbeek, combineert de ondertekening van dit nieuwe convenant met een kennismakingsronde met alle partners. Hij doet dit samen met de programmamanager van RW-POA Rivierenland, Natalie Bremmer-Ursinus.

Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking | VNG

Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking | VNG

Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking | VNG

Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering leiden tot voortdurende veranderingen in aard en omvang van de werkgelegenheid. Ieder lid van de beroepsbevolking moet zich een leven lang kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan loopbaan en perspectief op werk.

Daarbij moet ieder bedrijf in staat zijn om kennis en vaardigheden van het personeel voortdurend te ontwikkelen en vorm te geven aan de leercultuur binnen de organisatie. Dat stelt de VNG Taskforce economisch herstel en transitie in het white paper ‘Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking’ dat vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden.