Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Perspectief op werk 2019-2020

Perspectief op Werk is een actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland en omvat concrete 17 projecten om mensen aan het werk te helpen. Hieronder vindt je informatie over de verschillende projecten.

Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW – POA Rivierenland).

Vlak voor de zomer van 2019 werd het regionale plan ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland. 

Projecten

C
Doorontwikkeling praktijkcoaches

Doorontwikkeling praktijkcoaches

Op diverse plaatsen in regio Rivierenland werken onderwijs en bedrijfsleven ontzettend mooi samen. Steeds vaker wordt zichtbaar dat de winst te behalen is vanuit sleutelpersonen die de student/werknemer treffen op de werkvloer en van diverse disciplines op de hoogte...

Lees meer
Nieuw Werkzaak film portret bij H&S Coldstores

Nieuw Werkzaak film portret bij H&S Coldstores

De filmportretten zijn bedoeld om bekendheid en sympathie te creëren bij regionale werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkgevers zijn tevens ambassadeurs voor inclusief ondernemerschap en de Banenafspraak in...

Lees meer
Doorontwikkeling Ondernemerschaps routezij-instroom

Doorontwikkeling Ondernemerschaps routezij-instroom

De partners in Ondernemend Rivierenland hebben een pilot gedraaid met een Leerbedrijf genaamd ‘YoungMediaProfs’. De resultaten van de pilot waren dermate goed dat er nu wordt ingezet op een Ondernemerschaproute voor verschillende professies welke ook geschikt is voor...

Lees meer
Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden met schulden

Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden met schulden

Leven in armoede en schulden heeft een negatieve invloed op de leefsituatie, de gezondheid en het IQ. Dit verkleint de kansen op het vinden en behouden van werk. Werkzaak Rivierenland en UWV willen actie zetten op het terugdringen van schulden zodat werkzoekenden...

Lees meer
Doorontwikkeling oudere werkzoekenden

Doorontwikkeling oudere werkzoekenden

Binnen Perspectief op Werk worden in dit project 6 gerichte activiteiten georganiseerde voor de doelgroep oudere werkzoekenden. Dit als vervolg op de eerder georganiseerde week van de 50+. De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de beeldvorming over deze...

Lees meer
Doorontwikkeling Leerwerkroutes

Doorontwikkeling Leerwerkroutes

Werkzaak Rivierenland heeft, samen met samenwerkingspartners als het ROC RIVOR en werkgevers, de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden: de leerwerkroutes. De leerwerkroutes zijn een succesvol instrument....

Lees meer
Doorontwikkeling speeddates met uitzendbureaus

Doorontwikkeling speeddates met uitzendbureaus

In dit project wordt er een actievere samenwerking gezocht met uitzendbureaus. Het intensiveren en structureel maken van deze publiek-private speeddates streeft naar een verhoging van het aantal kandidaten voor de uitzendbranche, het verhogen verbeteren van het imago...

Lees meer
Doorontwikkeling PrO leerlingen in de zorg

Doorontwikkeling PrO leerlingen in de zorg

Het landelijke programma 'Anders werken in de zorg' biedt kansen om de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de zorg te bevorderen. Het project loopt reeds in Brabant en wordt in de doorontwikkeling uitgebreid naar Rivierenland.Vlog maart 2021Vlog...

Lees meer
Doorontwikkeling psychisch kwetsbaren naar werk

Doorontwikkeling psychisch kwetsbaren naar werk

Het aantal werkzoekenden met psychische kwetsbaarheden stijgt. Met de doorontwikkeling van dit project wordt aangesloten op het reeds bestaande project Verbinding GGZ – Werk in Rivierenland. Doel van de doorontwikkeling is om nog meer mensen met psychische...

Lees meer
Doorontwikkeling projecten VNO-NCW Rivierenland

Doorontwikkeling projecten VNO-NCW Rivierenland

Binnen Perspectief op Werk zal VNO-NCW een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling en uitvoering van verschillende projecten die ook bijdragen aan het marktbewerkingsplan van Rivierenland.Doorontwikkeling projecten VNO-NCW Rivierenland Hoofdaanvrager: VNO-NCW...

Lees meer
Startpleinen Technieken Transport & Logistiek

Startpleinen Technieken Transport & Logistiek

Organisatie van een startplein Techniek en een startplein Transport&Logistiek om vraag en aanbod in Rivierenland aan elkaar te koppelen. De organisatie van de startpleinen wordt doorontwikkeld waarbij er wordt ingezet op het starten van trajecten waarbij...

Lees meer
Doorontwikkeling samenwerking re-integratie bureaus

Doorontwikkeling samenwerking re-integratie bureaus

Door het intensiveren van de samenwerking met verschillende re- integratiebureaus uit de regio wil men extra en meer duurzame uitstroom uit de Wajong/WIA realiseren. Door de intensievere samenwerking en betere communicatie kunnen de ingekochte trajecten voor deze...

Lees meer
Doorontwikkeling en organisatie Talent Event

Doorontwikkeling en organisatie Talent Event

De arbeidsmarkt in Rivierenland is krap! Er is genoeg werk en iedereen is nodig. Werkgevers zoeken talenten. Er zijn te weinig geschikte arbeidskrachten om het werk uit te voeren. Dit vraagt om een andere aanpak van werkgevers en een andere instelling van werknemers...

Lees meer