Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Update november 2019

Doorontwikkeling samenwerking re-integratie bureaus

Hoofdaanvrager: UWV

Contactpersoon: Ingrid Gerritzen

E-mail: ingrid.gerritzen-01@uwv.nl

Partner(s) in het project: Werkzaak Rivierenland en verschillende re-integratiebureaus uit de regio.

Korte beschrijving project: Door het intensiveren van de samenwerking met verschillende re- integratiebureaus uit de regio wil men extra en meer duurzame uitstroom uit de Wajong/WIA realiseren. Door de intensievere samenwerking en betere communicatie kunnen de ingekochte trajecten voor deze doelgroep ook tot betere resultaten leiden (uitstroom of stijging op de participatieladder).