Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Doorontwikkeling projecten VNO-NCW Rivierenland

Hoofdaanvrager: VNO-NCW Rivierenland

Contactpersoon: Eugenie Savrij Droste

E-mail: savrijdroste@vno-ncwmidden.nl

Partner(s) in het project: partners RW-POA en werkgevers in de regio

Korte beschrijving project: Binnen Perspectief op Werk zal VNO-NCW een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling en uitvoering van verschillende projecten die ook bijdragen aan het marktbewerkingsplan van Rivierenland.