Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Update november 2019

Doorontwikkeling psychisch kwetsbaren naar werk

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Rik Bijl

E-mail: rbijl@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: UWV, gemeenten, Pro Persona, RIBW, Reinier van Arkel, (lokale) organisaties voor maatschappelijke ondersteuning en private aanbieders van GGZ en begeleiding.

Korte beschrijving project: Het aantal werkzoekenden met psychische kwetsbaarheden stijgt. Met de doorontwikkeling van dit project wordt aangesloten op het reeds bestaande project Verbinding GGZ – Werk in Rivierenland. Doel van de doorontwikkeling is om nog meer mensen met psychische kwetsbaarheden naar regulier werk te begeleiden door het bij elkaar brengen van de driehoek werkzoekenden – begeleider en werkgever.