Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Update november 2019

Doorontwikkeling statushouders begeleiden naar werk (voorschakeltraject leerwerkroutes op het gebied van taal)

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Jardy ten Kleij

E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: ROC Rivor en werkgevers

Korte beschrijving project: De leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland zijn een effectief instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Het komt voor dat Statushouders en Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in deze leerwerkroutes in te stromen of om werk te vinden en te behouden. Werkzaak Rivierenland wil statushouders een voorschakeltraject taal aanbieden.

Deze voorschakeltaaltrajecten bestaan uit het volgen van Nederlandse les, vaktaal én een stage bij een organisatie in de sectoren techniek, logistiek, horeca en zorg. Werkzaak Rivierenland werkt hierbij nauw samen met ROC Rivor en werkgevers.