Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Doorontwikkeling samenwerking logistiek: arbeidsmarktpilot Huis van de logistiek

Hoofdaanvrager: Logistieke Hotspot Rivierenland

 Contactpersoon: Frank Engelbart

E-mail: frank.engelbart@rijnconsult.nl

Partner(s) in het project: : Logistics Vally, ondernemers Logistiek Manifesto, Werkzaak Rivierenland

Korte beschrijving project: Leven in armoede en schulden heeft een negatieve invloed op de leefsituatie, de gezondheid en het IQ. Dit verkleint de kansen op het vinden en behouden van werk. Werkzaak Rivierenland en UWV willen actie zetten op het terugdringen van schulden zodat werkzoekenden eerder uitstromen naar werk.

Met het geld vanuit Perspectief op Werk kan kleinschalig worden geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak.