Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Doorontwikkeling praktijkcoaches

Hoofdaanvrager: ROC Rivor

Contactpersoon: Josje Verhoeven

E-mail: josjeverhoeven@rocrivor.nl

Partner(s) in het project: Van der Valk, Zorgcentrum de Betuwe, Ziekenhuis Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, KWC, Linge College en ROC Rivor. Al deze partners leveren praktijkcoaches die tussen de verschillende organisaties gaan werken.

Korte beschrijving project: Op diverse plaatsen in regio Rivierenland werken onderwijs en bedrijfsleven ontzettend mooi samen. Steeds vaker wordt zichtbaar dat de winst te behalen is vanuit sleutelpersonen die de student/werknemer treffen op de werkvloer en van diverse disciplines op de hoogte zijn maar niet ‘een heer dienen’. Kortom ‘de praktijkcoaches’ zijn sleutelfiguren om onderwijs en bedrijfsleven werkelijk te koppelen en het zichtbaar en praktisch te maken.

Hierbij streven zij naar het ‘logoloos’ samenwerken; oftewel, de praktijkcoach is niet persé van 1 werkgever of 1 onderwijsinstelling. Zij rouleren, werken samen en werken sectoroverstijgend om studenten en werkenden beter aan te laten sluiten/ te laten bewegen op de arbeidsmarkt. Dit doen zij ook ná diplomering, zodat de uitval op de arbeidsmarkt tijdig kan worden gesignaleerd en deels wordt voorkomen.

CircuLEREN gestart

Project Praktijkcoach, brug naar werk in Rivierenland

Onlangs is het samenwerkingsproject CircuLEREN is gestart. Werkgevers, scholen en Werkzaak Rivierenland slaan de handen ineen om meer mensen aan het werk te brengen en te houden. De opkomst was overweldigend. Van directieleden tot coaches en studenten: alle lagen van de deelnemende partners waren vertegenwoordigd.

Project Praktijkcoach, gesteund door Perspectief op Werk

Project CircuLEREN is een samenwerkingsverband tussen Zorgcentra De Betuwe, Van der Valk Hotel Tiel, Ziekenhuis Rivierenland, Lingecollege Tiel, KWC Culemborg, Werkzaak Rivierenland en ROC Rivor. Het project wordt gefinancierd door het Regionaal Investering Fonds. Project Praktijkcoach is als onderdeel van CircuLEREN één van de zeventien projecten, die gesteund worden door Perspectief op Werk.

Praktijkcoaches, onderzoek en actieplan

In het kader van een ROC Rivor leiderschapstraject deed Pascale van Onselen onderzoek onder de huidige partners, dat inzichten en een actieplan opleverde. Praktijkcoaches slaan in project CircuLEREN de brug  naar de praktijk en ondersteunen mbo’ers bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Deze hybride instructeurs helpen mbo-niveau 1/2 studenten en werkzoekenden bij de overgang naar werk. 

Praktijkcoaches ondersteunen deze werknemers in de nieuwe omgeving en stimuleren verdere ontwikkeling van soft skills. Pascale: “Zij werken als een spin in het web en bewegen tussen meerdere organisaties. Hoe mooi is het, als nieuwe werknemers tijdens de eerste jaren op de arbeidsmarkt veilig terug kunnen vallen op de vertrouwde praktijkcoach van de opleiding als het gaat om advies bij ‘werkzaken’, die meer dan eens het persoonlijke vlak raken?” Studenten voelen zich gesteund.  “Mijn coaches Anita en Tamara kennen mij door en door. Als zij advies geven, dan vertrouw ik daar op”, bevestigt Oussama, mbo student van de brede niveau 2 opleiding.

CircuLEREN gestart

Project Praktijkcoach, brug naar werk in Rivierenland

Onlangs is het samenwerkingsproject CircuLEREN is gestart. Werkgevers, scholen en Werkzaak Rivierenland slaan de handen ineen om meer mensen aan het werk te brengen en te houden. De opkomst was overweldigend. Van directieleden tot coaches en studenten: alle lagen van de deelnemende partners waren vertegenwoordigd.

Project Praktijkcoach, gesteund door Perspectief op Werk

Project CircuLEREN is een samenwerkingsverband tussen Zorgcentra De Betuwe, Van der Valk Hotel Tiel, Ziekenhuis Rivierenland, Lingecollege Tiel, KWC Culemborg, Werkzaak Rivierenland en ROC Rivor. Het project wordt gefinancierd door het Regionaal Investering Fonds. Project Praktijkcoach is als onderdeel van CircuLEREN één van de zeventien projecten, die gesteund worden door Perspectief op Werk.

Praktijkcoaches, onderzoek en actieplan

In het kader van een ROC Rivor leiderschapstraject deed Pascale van Onselen onderzoek onder de huidige partners, dat inzichten en een actieplan opleverde. Praktijkcoaches slaan in project CircuLEREN de brug  naar de praktijk en ondersteunen mbo’ers bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Deze hybride instructeurs helpen mbo-niveau 1/2 studenten en werkzoekenden bij de overgang naar werk. 

Praktijkcoaches ondersteunen deze werknemers in de nieuwe omgeving en stimuleren verdere ontwikkeling van soft skills. Pascale: “Zij werken als een spin in het web en bewegen tussen meerdere organisaties. Hoe mooi is het, als nieuwe werknemers tijdens de eerste jaren op de arbeidsmarkt veilig terug kunnen vallen op de vertrouwde praktijkcoach van de opleiding als het gaat om advies bij ‘werkzaken’, die meer dan eens het persoonlijke vlak raken?” Studenten voelen zich gesteund.  “Mijn coaches Anita en Tamara kennen mij door en door. Als zij advies geven, dan vertrouw ik daar op”, bevestigt Oussama, mbo student van de brede niveau 2 opleiding.

Wendbaarheid vergroten in een flexibele arbeidsmarkt

In 2020 wordt verwacht, dat medewerkers zich op een flexibele arbeidsmarkt wendbaar bewegen, zich aanpassen aan veranderingen en een leven lang blijven leren. Professionalisering van werknemers is een vraagstuk van werkgevers. Traditionele cursussen of omscholingstrajecten blijken niet altijd toereikend. Coaching met oprechte interesse en betrokkenheid speelt een sleutelrol.

Het gaat daarbij niet alleen om inhoudelijke kennis, maar ook over zelfredzaamheid, aanpassingsvermogen en zelfvertrouwen. “Op dit moment is er veel vraag naar Mbo’ers in bij voorbeeld de zorg en de logistiek, maar over enkele jaren kan deze vraag in regio Rivierenland weer anders zijn,” aldus Keete Voerman, projectleider van CircuLEREN.

In project CircuLEREN creëren de samenwerkende organisaties een veilige leer/werkomgeving, die meer mensen aan het werk helpt en uitval van nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt vermindert. Werk is de basis voor zelfredzaamheid, persoonlijke balans en tevredenheid, het fundament onder een versterkte regio Rivierenland.