Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Update november 2019

Doorontwikkeling oudere werkzoekenden

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Stef Visser

E-mail: svisser@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: UWV, ROC Rivor, werkgevers uit de regio

Korte beschrijving project: Binnen Perspectief op Werk worden in dit project 6 gerichte activiteiten georganiseerde voor de doelgroep oudere werkzoekenden. Dit als vervolg op de eerder georganiseerde week van de 50+.

De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de beeldvorming over deze groep, het empoweren van deze groep en het matchen van deze groep op de openstaande vacatures in de regio.