Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Update november 2019

Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden met schulden

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Jardy ten Kleij

E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: Financieel Fit Rivierenland, UWV, gemeenten

Korte beschrijving project: Leven in armoede en schulden heeft een negatieve invloed op de leefsituatie, de gezondheid en het IQ. Dit verkleint de kansen op het vinden en behouden van werk. Werkzaak Rivierenland en UWV willen actie zetten op het terugdringen van schulden zodat werkzoekenden eerder uitstromen naar werk.

Met het geld vanuit Perspectief op Werk kan kleinschalig worden geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak.