Meet & Greet Zorg en Welzijn

Meet & Greet Zorg en Welzijn

Ontdek de mogelijkheden die werken en leren in Zorg en Welzijn jou te bieden hebben! Tijdens de Meet & Greet Zorg en Welzijn zijn er allerlei leuke activiteiten om je verder te oriënteren op ander werk.

Deelnemers:

Trendrapportage banenafspraak derde kwartaal 2018

Trendrapportage banenafspraak derde kwartaal 2018

Sinds de start van de banenafspraak (2015) presteert onze arbeidsmarktregio, uitstekend op het gebied van de Banenafspraak. Bijna 1900 mensen uit het doelgroepregister hebben een baan gevonden. Het aantal banen in Rivierenland groeit 1 tot 2 % harder dan het landelijke gemiddelde.

Succes, maar afvlakkende groei

In het afgelopen jaar begint de groei van het aantal (tijdelijke) banen af te nemen. Met name in de sector overheid (= onderwijs en overheid) wordt ondergemiddeld gepresteerd. Lees meer in de Regionale Trendrapportage Banenafspraak derde kwartaal 2018

Ook ten opzichte van andere regio’s neemt het succes af. Rivierenland stond in 2016 en 2017 in de top 3 van best presterende regio’s, maar heeft deze positie niet kunnen behouden.

Uitdaging, de lat omhoog

Voor het huidige kalenderjaar, en de daaropvolgende jaren, wordt de lat steeds hoger gelegd. Werkgevers, werknemers, UWV, Werkzaak Rivierenland, het onderwijs en de gemeenten Buren en Neder-Betuwe moeten nauw samen blijven werken en nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen om verder te bouwen aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Even voorstellen: Veronique Stevens, adviseur RW-POA Rivierenland

Even voorstellen: Veronique Stevens, adviseur RW-POA Rivierenland

Graag stel ik me kort aan u voor.

Ik ben Veronique Stevens en sinds januari 2019 actief als adviseur bij RW-POA Rivierenland. Deze rol vervul ik naast mijn werkzaakheden als adviseur bij Werkzaak Rivierenland, waar ik me bezig houd met strategievorming.  Graag willen we RW-POA door ontwikkelen naar een programmabureau waarin de partnerorganisaties meer actief betrokken zijn. Mijn adviseurschap bij RW-POA is in dit proces een concrete stap.

Ik denk dat deze samenwerkingsvorm ook nodig is. Onze samenleving verandert namelijk erg snel. Ook neemt de complexiteit toe. Dit heeft effecten op de arbeidsmarkt en op de vormgeving van het onderwijs. Door binnen onze regio op deze manier samen te werken, kunnen we elkaars kennis, kunde en netwerken nog beter verbinden en benutten.

Waardoor we bijvoorbeeld regionale subsidieaanvragen, zoals de aanvraag voor de “Regiodeal” en “Perspectief op werk” (nog) efficiënter kunnen laten verlopen.

Maar ook thema’s die in onze regio extra aandacht verdienen zoals sociaal ondernemerschap, kunnen we in gezamenlijkheid makkelijker oppakken.

Dit zijn ook de thema’s waar ik me bij RW POA in 2019 ga bezig houden. Ik heb er ontzettend veel zin in! Mocht u al ideeën hebben over bovenstaande thema’s: leuk als u contact opneemt.

Voorlopig ben ik, ook voor RW POA onderwerpen, bereikbaar via

vstevens@werkzaakrivierenland.nl of 06-14235921

Hartelijke groet,

Veronique

Genomineerden ‘All-in werkgeversprijs 2019’ bekend!

Genomineerden ‘All-in werkgeversprijs 2019’ bekend!

Tot 31 januari 2019 kon er  door iedereen in Rivierenland gestemd worden voor de ‘All-in werkgeversprijs 2019’. Wat verstaan we onder inclusief ofwel All-in werkgeverschap?

Werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie.

De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever. Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding.

Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Per gemeenten zijn verschillende werkgevers genomineerd omdat zij volgens de indieners van de nominaties het predicaat ‘All-in werkgever’ zeker verdienen!

Voor meer informatie en alle genomineerde werkgevers zie:

Elfriede Boer (directeur Werkzaak Rivierenland) roept u om te nomineren voor de all-in werkgeversprijs!

Elfriede Boer (directeur Werkzaak Rivierenland) roept u om te nomineren voor de all-in werkgeversprijs!

Een inclusieve arbeidsmarkt is voor Elfriede Boer van groot belang. Daarom ook haar oproep om een nominatie uit te brengen op goede voorbeelden van inclusieve werkgevers in Rivierenland. Iedereen in Rivierenland mag één werkgever nomineren voor de ‘All-in werkgeversprijs 2019’.

Alle werkgevers die gevestigd zijn in Rivierenland en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor deze prijs.

Nomineren kan tot 31 januari 2019. Bekijk hier de oproep van Elfriede Boer:

Oproep van Daan Russchen (wethouder gemeente Buren) voor de all-in werkgeversprijs!

Oproep van Daan Russchen (wethouder gemeente Buren) voor de all-in werkgeversprijs!

‘Ieder mens is uniek’ en verdient dus een plaats om te werken in Rivierenland. Een inclusieve arbeidsmarkt is voor Daan Russchen van groot belang. Daarom ook zijn oproep om een nominatie uit te brengen op goede voorbeelden van inclusieve werkgevers in Rivierenland.

Iedereen in Rivierenland mag één werkgever nomineren voor de ‘All-in werkgeversprijs 2019’. Alle werkgevers die gevestigd zijn in Rivierenland en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor deze prijs. Nomineren kan tot 31 januari 2019.

Bekijk hier de oproep van wethouder Russchen.