De strategie van MBO2030 | Doe mee & denk mee via MOOC

De strategie van MBO2030 | Doe mee & denk mee via MOOC

De strategie van MBO2030 | Doe mee & denk mee via MOOC

Strategische visie in wording op het beroepsonderwijs: MBO2030 Valideren

In een co-creatie proces met 150 friskijkers, dwarsdenkers en gewoondoeners afkomstig uit alle belanghebbende partijen bij het beroepsonderwijs is eind 2019 een strategische visie ontwikkeld op het beroepsonderwijs. Dit gebeurde vanuit het perspectief van:

  • Drastisch gedaalde studentenaantallen in 2030 en;
  • Flexibilisering van het onderwijs met als doel een arbeidsmarktrelevant beroepsonderwijs toegespitst op de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoefte van elk individu in 2030.

Deze visie in wording beschrijft een gezamenlijk ontwikkelde toekomstperspectief. De verdere uitwerking en verdieping vindt plaats in vijf werkgroepen, waarvan MBO2030 Valideren er één is.

Leden van RW POA worden in de gelegenheid gesteld mee te denken om dit onderwerp te verdiepen, verbreden en/of aan te vullen. De input wordt gebruikt om een uitvoeringsagenda op te stellen.

 

Wat is Dialogisch Valideren?

In 2030 is het mogelijk om overal formeel, non-formeel en informeel te leren én het geleerde te laten valideren. De civiele waarde van allerlei leerervaringen wordt op onderdelen los gewaardeerd en vastgelegd in badges, certificaten, diploma’s praktijkverklaringen en/of andersoortige verklaringen. Hiermee is de ruimte voor individueel maatwerk gecreëerd en kan en je je levenlange ontwikkel pad zelf managen. Werkgevers en scholen kunnen hun competentiesystemen op de ontwikkelpaden van hun werknemers, klanten, of studenten afstemmen en profiteren van jouw continue leeractiviteiten.

Je leert eigenlijk altijd en overal

Allerbelangrijkst is dat je begrijpt dat je altijd leert terwijl je met iets bezig bent en dat je dat leren alleen maar hoeft te valideren. Als er zoveel mogelijkheden zijn om te leren, om kennis op te doen, hoe gaan we die kennis dan waarderen? We moeten toegroeien naar een aangepast kwalificatiesysteem. Dat doen we samen en in dialoog. Vandaar dialogisch valideren.

Voor wie is deze MOOC?

Om een goede visie hierop te ontwikkelen is er inzicht nodig van docenten, beleidsadviseurs,  leerwerkloketten, SBB, particulier onderwijs en organisaties als het UWV en Werkzaak Rivierenland die te maken hebben met werkzoekenden en omscholing.  Doe mee en geef je visie in deze MOOC. Nu is de kans om invloed te hebben op de visie van het ministerie.

In het kort:

  • Onze MOOC is een Massive Open Online Course welke toegankelijk is voor iedereen. Deze MOOC heeft een duur van 3 weken en iedereen kan meedoen wanneer hij/zij in de gelegenheid is.
  • Je kunt je voorafgaand aan deze 3 weken – vanaf nu – al inschrijven. Daarmee heb je toegang tot een inleidend hoofdstuk, waarin de doelstelling van MBO2030 en de resultaten van de werkatelier compact worden gedeeld.
  • Er zijn dus geen vaste tijden, die bepaal je zelf gedurende de drie weken. De MOOC is verdeeld in 3 levels (hoofdstukken), waarbij er elke week een nieuw level “open” gaat. Gedurende de MOOC wordt je begeleid door moderatoren.

Doe mee en schrijf in!

Voor meer informatie en om jezelf in te schrijven, ga je naar: https://nextlearningvalley.com/moocs/dialogisch-valideren/.

De MOOC gaat open op 5 oktober a.s.

 

Open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs

Open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs

Open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs

Eerder is het open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs ontwikkeld om vernieuwende ideeën voor uitdagingen in onderwijs en arbeidsmarkt tot concept en uitvoering te brengen. De afgelopen maanden heeft de provincie gewerkt aan een vernieuwde vorm, zodat meer goede ideeën voor oplossingen een kans kunnen geven.

Wat is nieuw?
Gelderland Arbeidswijs is makkelijker toegankelijk: je hoeft geen kant en klaar idee of plan aan te leveren om mee te kunnen doen. Veel belangrijker is het om jouw eigen innovatiekracht en enthousiasme te voeden. Er wordt praktische begeleiding van innovatieprofessionals geboden. Met handige tips en methodieken.

Wanneer je je inschrijft voor Gelderland Arbeidswijs ga je in een team een urgent vraagstuk verkennen, oplossingen voorstellen, die ideeën testen en ontwikkelen tot werkend concept. Dit jaar is de centrale vraag: hoe kunnen we het tekort aan bètadocenten terugdringen? De beste ideeën ontstaan door samen met een open blik naar knelpunten te kijken, ieder vanuit eigen ervaring en eigen visie.

Deelnemers ervaren hoe het werkt om innovatief te denken en handelen: je leert hoe je samen van idee naar werkend concept komt. Je leert nieuwe professionals in de provincie kennen, en de vaardigheden die je opdoet kun je daarna in blijven zetten in je persoonlijke carrière. Tegelijkertijd geef je actieve invulling aan je maatschappelijke rol: je draagt bij aan het Gelderland van de toekomst.

Je kunt het hele seizoen meedoen. Ook stappen we af van één winnaar, zodat we meer ideeën tot werkend concept en uitvoering kunnen brengen. Zo kan elk idee een geweldige oplossing worden.

Meer weten?

Op www.gelderlandarbeidswijs.nl kun je alles nalezen over Gelderland Arbeidswijs.

 

Gelderland geeft groen licht op aanpak Arbeidsmarktregio’s werk en stageproblematiek

Gelderland geeft groen licht op aanpak Arbeidsmarktregio’s werk en stageproblematiek

Gelderland geeft groen licht op aanpak Arbeidsmarktregio’s werk en stageproblematiek

Om Gelderlanders aan het werk te houden en de problemen rondom stages en leerwerkplekken aan te pakken, heeft Gedeputeerde Staten vandaag (01-09) besloten de aanvalsplannen van de zes Gelderse Arbeidsmarktregio’s te subsidiëren. Eind juni werd hiervoor al 4 miljoen gereserveerd uit de pot van 50 miljoen voor aanpak van de crisis.

Nu de plannen zijn uitgekristalliseerd staan de seinen op groen voor de Arbeidsmarktregio’s om de uitbreiding en doorontwikkeling van hun dienstverlening te realiseren. Dat is nodig om de grote toestroom van gebruikers aan te kunnen, en nieuwe doelgroepen passend te kunnen ondersteunen. Bijkomend streven is waar mogelijk (aankomend) werkzoekenden richting sectoren met grote tekorten te leiden, zoals de techniek en zorg. De investering van de provincie zal naar eerste inschatting in 1,5 jaar leiden tot zo’n 2500 werk- en stageplaatsingen.

arbeidsmarkt

Aanvalsplan regio Rivierenland van start

Regio Rivierenland zet in op twee actielijnen: ‘van werk-naar- werktrajecten en snelle omscholing’ en ‘zorgen voor voldoende stages en leerbanen’. Ben Brink,  wethouder van de centrumgemeente Tiel en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland): ‘ de ene arbeidsmarktregio is de andere niet. Van de provincie hebben de regio’s de ruimte gekregen om het aanvalsplan een regionale kleur te geven.’
Onder regie van het RW-POA Rivierenland formuleerden de arbeidsmarkt- en onderwijspartners in de zomer een aantal concrete gezamenlijke projecten.
Zo vraagt de impact van COVID-19 een intensievere samenwerking tussen de betrokken uitvoeringsorganisaties Buren, UWV en Werkzaak Rivierenland. Elfriede Boer, directeur van Werkzaak Rivierenland: ‘‘Inzet van extra  en gespecialiseerde werkcoaches gaat zeker helpen om deze jongeren met hun talenten naar beschikbaar werk te begeleiden en hun ontwikkeling te versterken. ’

Scholing (op de werkvloer) is een ander belangrijk instrument in de begeleiding van werk-naar-werktrajecten. Rian Lukassen, regiomanager UWV: ‘In Rivierenland  zijn er nog steeds sectoren die kampen met krapte, zoals de zorg-, logistiek- en transportsector. Door middel van de transitievouchers kunnen werknemers bij bedrijven in zwaar weer waar nodig sneller worden om- en bijgeschoold en/of worden begeleid naar een nieuwe baan in een andere sector.

Dit zonder dat zij (kortdurend of tijdelijk) in de WW terecht komen.’ Stan Vloet, voorzitter College van Bestuur ROC Rivor: ‘Krimp in bedrijven kan leiden tot een tekort aan stage- en leerwerkplekken. Samen met partners en ondernemers gaan we praktijksimulaties vormgeven en het scholingsaanbod op ondernemerschap uitbreiden zodat we jongeren en werkzoekenden de broodnodige praktijkervaring kunnen bieden.’

Gelderse aanpak COVID-19
Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van 50 miljoen euro. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staan hier.

SLIM-regeling per 1 september weer geopend Subsidie voor leren en ontwikkelen in Mkb

SLIM-regeling per 1 september weer geopend Subsidie voor leren en ontwikkelen in Mkb

SLIM-regeling per 1 september weer geopend Subsidie voor leren en ontwikkelen in Mkb

In het Mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben vaak minder tijd, geld of kennis dan grotere bedrijven om hun medewerkers daarin te begeleiden.

Met de  Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Want scholing en ontwikkeling zijn heel belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt, ook in tijden van COVID-19. En om ervoor te zorgen dat mensen werk kunnen doen dat ze leuk vinden en ook fysiek aankunnen.

Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart konden ondernemers een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden.

Nu aanvragen

Deze kans gemist? Geen zorgen, van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020 kan deze subsidie weer aangevraagd worden!

Meer weten over de activiteiten in het kader van leren en ontwikkelen waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen? Klik dan op de button ‘aanvragen’ hieronder.

Dormakaba eerste erkend leerbedrijf MBO 4 Smart Building

Dormakaba eerste erkend leerbedrijf MBO 4 Smart Building

Dormakaba eerste erkend leerbedrijf MBO 4 Smart Building

Dormakaba Nederland  is vanaf 22 juli ’20 het eerste Smart Building erkend leerbedrijf in Rivierenland. SBB opleidingsadviseur Johanna Brouwer kwam gisteren in Dodewaard langs om te bezien of de aangevraagde erkenning kon worden toegekend. Lars Schlaman, Wim Bouw en Christel van Opstal legden uit hoe Dormakaba studenten van de Smart Building opleiding wil gaan opleiden en dat werd zonder probleem gezien en erkend.

Dormakaba is een Smart Building Rivierenland bedrijf van het eerste uur. De eerste twee Onderwijs Advies Commissie (OAC) overleggen in 2019 vonden in het bedrijf plaats. Daarnaast ijvert het al langer en breder om meer jongeren in techniek aan de slag te krijgen. In het voorjaar ’19 waren ze als gastdocent actief bij techniek/theaterlessen bij Pantarijn VMBO TL in Kesteren.

Voor komend schooljaar biedt Dormakaba workshops aan voor VMBO en MBO techniek docenten.

Informatie: lars.schlaman@dormakaba.com of Jan.Heeres@btechs.nl