Techniek volop in het zonnetje op 14 en 15 juni 2019

Techniek volop in het zonnetje op 14 en 15 juni 2019

Techniekwedstrijd Rivierenland en Open Dag Ceratec Geldermalsen

Ceratec in Geldermalsen organiseert op zaterdag 15 juni van 10.00 tot 15.00 uur een open dag voor iedereen die interesse heeft in (innovatieve) techniek. Het bedrijf ontwikkelt en produceert keramische toepassingen voor o.a. de medische sector en de ruimtevaart. Ceratec maakt met haar open dag  een mooie verbinding met Techniekwedstrijd Rivierengebied die op vrijdag 14 juni ’19 de Slotmanifestatie in Geldermalsen houdt. Zo worden de winnende ontwerpen van Techniekwedstrijd zaterdag tentoongesteld bij Ceratec. Voor meer informatie over Techniekwedstrijd Rivierenland, ga naar www.techniekwedstrijd.nl. Voor meer informatie over Ceramic, ga naar www.ceratec.nl.

Finale Battle Lego

Het wordt druk op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni omdat vrijdag bij ORS Lek & Linge VMBO Culemborg de ‘Finale Battle Lego’ plaatsvindt voor twaalf groep 8 teams van de Oranje Nassauschool Culemborg. Deze teams hebben een derdejaars VMBO TL leerling als leider/coach en zijn zich dit voorjaar op vrijdagochtend aan het voorbereiden, programmeren en oefenen met de Lego robots.

Interessante gegevens over onderwijs en jeugd in de Monitor AOJ!

Interessante gegevens over onderwijs en jeugd in de Monitor AOJ!

De Monitor AOJ biedt data-analyse en inzicht in onderwijs -en jeugdcijfers per gemeente en regio. Vind, vergelijk en deel met de laatste Monitor AOJ cijfers voor verschillende gemeentes of samenwerkingsverbanden. De grafieken, tabellen en rapportages met gecombineerde cijfers bieden de mogelijkheid om te zien hoe het met de kinderen en jongeren in een bepaalde gemeente en/of regio gaat. Welk aanbod is aanwezig en in hoeverre sluit het voldoende aan op de behoefte?

De monitor biedt mogelijk interessante input voor de partners van RW-POA om te gebruiken in het opstellen van (preventie) beleid, het vormgeving van sturing en de gesprekken met samenwerkingspartners. De monitor is te vinden via de volgende link: 

 

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

Onlangs hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

Dat moet ertoe leiden dat bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Staatssecretaris Van Ark: “Ook de overheid staat aan de lat en moet aan de bak. Mensen met een beperking moeten ook hier een kans krijgen. Er moet nog een flinke inhaalslag gemaakt worden door deze sector, zodat die 125.000 extra banen er daadwerkelijk komen. Banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers in de markt én bij de overheid”.

Sociaal Akkoord
In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheids- en onderwijswerkgevers nemen daarin de verantwoordelijkheid voor hun aandeel. Met het ondertekenen van dit bestuursakkoord laten zij zien dat zij nog altijd voor die afspraak staan en dat zij alles op alles gaan zetten om hun aandeel te realiseren.

Minister Ollongren: “Ik ben blij dat de overheids- en onderwijssectoren nu met elkaar afspraken hebben gemaakt om een flinke impuls te geven aan de banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is vanzelfsprekend dat de overheid kansen biedt voor deze mensen met een arbeidsbeperking. Wij zouden onszelf tekort doen als we niet hun talenten inzetten.”

Werkagenda
In het bestuursakkoord van vandaag is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt. Hierin komen acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze acties zijn inclusief bijbehorende planning en baanprognose.

De werkagenda’s en resultaten worden uiteindelijk op sectorniveau gerapporteerd, besproken en onderling gedeeld. Overheidsorganisaties spreken elkaar aan op inspanningen en de realisatie ervan. Vervolgens rapporteren en publiceren de sectoren over de inspanningen van de werkgevers in hun sector. Het ministerie van BZK monitort deze voortgang en informeert jaarlijks de Tweede Kamer.

Kennisalliantie
Naast het bestuursakkoord heeft het ministerie van BZK een Kennisalliantie ingesteld, een centraal punt waar informatie wordt verzameld en waar overheidswerkgevers informatie kunnen krijgen over de banenafspraak. Een ander initiatief van het ministerie van SZW en het ministerie van OCW, samen met de PO-Raad en de VO-raad, is het project Baanbrekers dat zich richt op meer instroom van mensen uit de doelgroep banenafspraak om aan de slag te gaan op ondersteunende functies in het primair en voortgezet onderwijs.

Staatsecretaris Van Ark lanceert online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid

Staatsecretaris Van Ark lanceert online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid

Met een druk op de knop heeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) het nieuwe online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid www.inclusiefwerkt.nl gelanceerd. Het Kenniscentrum is een gezamenlijk initiatief van SBCM en Cedris en bundelt alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid. Het richt zich op beleidsmakers, professionals en werkzoekenden met een beperking. Op een toegankelijke manier is alle informatie beschikbaar over de functionaliteiten die nodig zijn om mensen met een arbeidsbeperking een volwaardige plek op de arbeidsmarkt te bieden: Werkfit maken, Matching en begeleiding, Passend werk, Detachering, Beschut werk en Werkgeversnetwerk.

Ook de staatssecretaris toont zich enthousiast. ‘Met dit Kenniscentrum komt een inclusieve arbeidsmarkt een stapje dichterbij. Actuele kennis en de juiste tools helpen immers meer werkzoekenden met een beperking aan een betaalde baan. Dat is onze gezamenlijke ambitie.’

All-in werkgeversprijs Rivierenland: De winnaars zijn bekend!

All-in werkgeversprijs Rivierenland: De winnaars zijn bekend!

Winnaars All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019

 • De Zoelensche Brug – Gemeente Buren
 • Taxi Voet – gemeente Culemborg
 • Jarno Goesten Champignons – gemeente Maasdriel
 • Boomkwekerij Huverba B.V.  – gemeente Neder-Betuwe
 • Medimpex – gemeente Tiel
 • De Arend – gemeente West Betuwe
 • Maas en Waal Schoonmaak – gemeente West Maas en Waal
 • Ravas – gemeente Zaltbommel

Op de Dag van de 1000 voorbeelden, zijn in Rivierenland de winnaars van de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2019 bekend gemaakt. Vergezeld met de bokaal en een traktatie voor het hele bedrijf bezochten de acht wethouders van de gemeenten in Rivierenland de winnaars om ze te feliciteren met deze prachtige prijs.

All-in werkgeversprijs Rivierenland
‘Op naar de 100.000 banen’, een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland organiseert jaarlijks de Dag van de 1000 Voorbeelden. VNO-NCW Midden, in nauwe samenwerking met RW-POA Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en Neder-Betuwe, geeft invulling aan deze dag door de introductie van een werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap. Tot 31 januari 2019 kon er gestemd worden voor de All-in werkgeversprijs 2019.

Juryrapport

De jury heeft op de inzet van duurzaamheid, motivatie en ambassadeurschap de genomineerde werkgevers beoordeeld en per gemeente een winnaar gekozen. De winnaars van de All- in Werkgeversprijs Rivierenland 2019 zijn werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en werknemers met een arbeidsbeperking een kans bieden in hun organisatie.

Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie, geven de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Met als doel duurzaam werk en participeren in de maatschappij. De winnaars zijn alle goede voorbeelden van werkgevers die laten zien dat het kan, inclusief werkgeverschap. Door hun motivatie inspireren zij hopelijk ook andere werkgevers in Rivierenland!

Winnaars All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019

 • De Zoelensche Brug – Gemeente Buren
 • Taxi Voet – gemeente Culemborg
 • Jarno Goesten Champignons – gemeente Maasdriel
 • Boomkwekerij Huverba B.V.  – gemeente Neder-Betuwe
 • Medimpex – gemeente Tiel
 • De Arend – gemeente West Betuwe
 • Maas en Waal Schoonmaak – gemeente West Maas en Waal
 • Ravas – gemeente Zaltbommel

Creatieve oplossingen voor tekort aan personeel in de zorg in Den Bosch en omstreken

Creatieve oplossingen voor tekort aan personeel in de zorg in Den Bosch en omstreken

Annemiek Steenbekkers en Paul Roovers | Bron BD.

DEN BOSCH/ZALTBOMMEL – Méér handen aan het bed? Het worden er eerder minder. Het tekort aan personeel in de zorg loopt op. Zorgelijk, maar het voedt óók de creativiteit.

Weet je nog, zegt Hans van Gent, die staatssecretaris van Onderwijs die niet eens wist hoeveel 8 x 17 is? Sander Dekker kreeg de vraag drie jaar geleden voorgelegd op tv. Hij kwam er niet uit. Tegelijkertijd ziet Van Gent, directeur van praktijkschool De Brug in Zaltbommel, hoe verplichte rekensommetjes de toekomst van sommige van zijn leerlingen in de weg zitten. ,,Die zijn dan van een niveau dat veel leerlingen ze niet kunnen maken, waardoor ze bijvoorbeeld geen schilder kunnen worden.

Terwijl het uitstekende schilders kunnen zijn. Vervolgens kunnen we in dit land niet aan schilders en stukadoors komen en moeten we ze uit Polen en Griekenland halen. Ik geloof er niks van dat er dan aan die mensen gevraagd wordt wat voor opleiding ze gedaan hebben en of ze die sommetjes wél kunnen maken.’’ Of ze bijvoorbeeld weten dat 8 x 17 136 is. ,,Ridicuul. Onze leerlingen worden behoorlijk onderschat.

Ze kunnen veel meer dan waar naar gekeken wordt. Als ze maar de kans krijgen.’’

En dat is nu precies wat er gebeurt in Zaltbommel waar leerlingen van De Brug niet alleen stage lopen bij het plaatselijke woonzorgcentrum, maar ook kans maken op een baan. Die mogelijkheid is er omdat BrabantZorg bij gebrek aan personeel niet alleen meer mbo-opleiding niveau 3 of 4 als grens hanteert maar nu ook belangstelling heeft voor leerlingen van de praktijkschool.

Eerste contract

,,In mei wordt het eerste contract aangeboden’’, zegt de schooldirecteur niet zonder trots. Hij was het zelf die bedacht dat het mes wel eens aan twee kanten zou kunnen snijden. Het woonzorgcentrum dat de extra handjes goed kan gebruiken en zijn leerlingen voor wie het een mooie mogelijkheid is om in de zorg aan de slag te gaan. ,,De tafel dekken, eten mee uitserveren, bedden opmaken, een gezelschapsspelletje spelen, veel facilitaire dingen’’, vertelt Van Gent. ,,Zorgtaken zoals medicijnen verstrekken is een stapje te ver, maar op assistent-niveau kunnen ze veel betekenen.’’

Bij het woonzorgcentrum zijn ze blij met de inzet van de leerlingen. Een verdere uitrol binnen BrabantZorg ligt in de lijn der verwachting. 

Hieke van Zeelst, leerling van praktijkschool De Brug in Zaltbommel, aan de slag in woonzorgcentrum De Wielewaal in Zaltbommel. © Praktijkschool De Brug

Bij Van Neynsel werken sinds enige tijd verzorgenden uit Spanje, Italië en zij-instromers. © Sandra Peerenboom

Spanjaarden

Gedwongen door het tekort aan personeel worden meer creatieve oplossingen bedacht. Van Neynsel haalde mensen in Spanje en Italië, waar de werkloosheid in de sector momenteel hoog is.  Veel zorginstellingen vissen in de vijver van zij-intreders,  mensen die wel eens wat anders iets anders willen. Ze komen in dienst en mogen een aantal maanden ruiken aan het werken in de zorg. Van Neynsel nam er 22 in dienst. Bij Zorggroep Elde meldden zich onlangs na een oproep 60 zij-instromers en herintreders. Vivent kon 18 mensen interesseren.

BrabantZorg deed het anders. het ging een samenwerking aan met Rabobank, omdat in de financiële sector steeds minder werk is. ,,We willen vooraf duidelijkheid bieden over scholing, salaris, begeleiding en baangarantie”, aldus Ruud Mars. ,,In een maand tijd hebben we bijna 80 geïnteresseerden gesproken en zeer waarschijnlijk start  in april een volledige klas met zij-instromers.”

Uitkering

Ook in de groep mensen met een uitkering wordt gezocht. Van Neynsel heeft drie mensen aangesteld die tot voor kort bij Weener XL werkten en die ‘voldoende schoolbaar’ zijn; want ze moeten nog wel een opleiding volgen. De gemeente Den Bosch doet mee aan een proef waarbij mensen met een bijstandsuitkering er bij mogen werken. Dat kan in alle sectoren, dus ook in zorg en welzijn, aldus de gemeente.