Toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ en Rivierenland business

Toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ en Rivierenland business

Toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ en Rivierenland business

De banenafspraak heeft online een speciale toolbox  ‘Corona en Banenafspraak’ beschikbaar voor werkgevers van deze doelgroep. Deze doelgroep is natuurlijk ontzettend breed en gevarieerd, maar omvat ook een kwetsbaarder deel van de arbeidsbevolking.

De toolbox ondersteunt werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten. 

Het magazine Rivierenland business biedt ook hulp en heeft een online platform voor werkgevers ingericht. Wij kunnen onze informatie hier gratis delen. Daar gaat Sophia voor zorgen. Kijk op rivierenlandbusiness.nl.

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een overzicht van de maatregelen is te vinden via: https://lnkd.in/e-CtGfb

Subsidie Banenafspraak voor werkgevers

Subsidie Banenafspraak voor werkgevers

Subsidie Banenafspraak voor werkgevers

Geld beschikbaar voor aanpassing binnen uw bedrijf

Werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst willen houden of nemen, kampen soms met grote aanpassingen die nodig zijn binnen het bedrijf. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het om meer werknemers gaat.

Met een proef, de ‘pilot generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

Bent u werkgever?

U kunt tot en met 31 december 2020 een aanvraag voor een subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan. Het is de bedoeling dat 1 of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking daar gebruik van maken.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Banenafspraak Rivierenland 2016-2019 op koers

Banenafspraak Rivierenland 2016-2019 op koers

Banenafspraak Rivierenland 2016-2019 op koers

Banenafspraak Rivierenland 2016-2019 op koers

Ook in 2019 heeft het UWV de cijfers verzorgd van de regionale trendrapportages. Deze kwartaalrapportages geven de ontwikkeling weer van de realisatie van de Banenafspraak in onze regio. Rivierenland doet het als arbeidsmarktregio goed met het realiseren van de afgesproken doelstellingen van de Banenafspraak. Uit de laatste trendrapportage over 2019 Q3 blijkt, dat onze regio op koers ligt met het aantal te realiseren banen voor de doelgroep Banenafspraak in 2019.

In totaal zijn er in Rivierenland in het derde kwartaal 2164 banen voor deze doelgroep. De afgesproken doelstelling voor dit jaar – er moeten 1579 banen zijn– wordt in het derde kwartaal ruimschoots gehaald. Ten opzichte van de nulmeting zijn er 1230 reguliere en tijdelijke banen door werkgevers in de sector markt, overheid en onderwijs gerealiseerd.

2020
In 2020 dienen er in Rivierenland 795 extra banen voor de doelgroep Banenafspraak gerealiseerd te worden t.o.v. de 934 banen uit de nulmeting. In totaal moeten er in 2020 dus 1729 banen voor de doelgroep Banenafspraak aanwezig zijn. De partners van RW-POA Rivierenland gaan ervan uit dat net als voorgaande jaren ook dit jaar de regionale doelstelling met gezamenlijke inspanningen gehaald wordt.

€ 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

€ 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

€ 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart is er in totaal €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden.

Ook in september kunnen ondernemers subsidie aanvragen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunnen mensen alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW heeft voor dit doel een subsidieregeling ingesteld.

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samenwerkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s.