€ 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

€ 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

€ 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart is er in totaal €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden.

Ook in september kunnen ondernemers subsidie aanvragen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunnen mensen alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW heeft voor dit doel een subsidieregeling ingesteld.

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samenwerkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s.

Regionale Leergang Ondernemen met Impact

Regionale Leergang Ondernemen met Impact

Foto: Marcel van der Ham; Dean Business School Nederland, Veronique Stevens; Regionaal Werkbedrijf Rivierenland, Henk Bolt; Rabobank West Betuwe.

Regionale Leergang Ondernemen met Impact

Regionaal Werkbedrijf Rivierenland organiseert, in samenwerking met de Business School Nederland en Rabobank West-Betuwe: Regionale Leergang Ondernemen met Impact.

Er zijn ondernemers die een grotere positieve impact op hun omgeving willen maken. Bijvoorbeeld op sociaal gebied of op circulair gebied, maar niet goed weten hoe ze dit kunnen aanpakken. Deze “hands on” leergang helpt hierbij.

Na acht bijeenkomsten:

  • Zijn de ondernemers geïnspireerd door ondernemers die hen voorgingen.
  • Hebben de ondernemers hun (regionale) netwerk uitgebreid met ondernemers met dezelfde sociale en/of circulaire ambities.
  • Hebben de ondernemers hun plan van aanpak voor hun initiatief verder uitgewerkt met behulp van diverse instrumenten (ontwerp, financieel, meetbaarheid, storytelling) en zijn ze klaar om het plan uit te rollen.
  • Krijgen de ondernemers de kans om hun initiatief te pitchen voor een professionele jury en maken ze kans op een inspirerende prijs: Een workshop op maat van STUDIO.WHY.

Doelgroep: Ondernemers uit de regio Rivierenland die willen starten met sociaal of circulair ondernemen, of hun initiatief verder willen uitbouwen.

Start: Dinsdag 17 maart 2020

Kosten: € 995,- (BTW-vrij) inclusief koffie/thee en broodjes.

Programma en aanmelden: https://www.bsn.nl/regionale-leergang-ondernemen-met-impact/

Aanmelden voor 1 maart 2020!

Foto: Marcel van der Ham; Dean Business School Nederland, Veronique Stevens; Regionaal Werkbedrijf Rivierenland, Henk Bolt; Rabobank West Betuwe.

Nomineer nu! All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2020

Nomineer nu! All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2020

Nomineer nu! All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2020

Kent u een ondernemer die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en kansen biedt aan werknemers met een arbeidsbeperking? Die duurzaam werk biedt en mensen in staat stelt om naar vermogen bij te dragen in de organisatie? Nomineer dan deze werkgever voor de All-in werkgeversprijs Rivierenland.

Op 19 maart 2020 organiseert VNO-NCW Rivierenland, in nauwe samenwerking met RW-POA Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en Neder-Betuwe voor de 2e keer de uitreiking van de All-in werkgeversprijs Rivierenland.

Update dashboard ‘Basiscijfers Jeugd’ S-BB en UWV

Update dashboard ‘Basiscijfers Jeugd’ S-BB en UWV

Update dashboard ‘Basiscijfers Jeugd’ S-BB en UWV

Sinds kort zijn er, naast de bekende cijfers van het dashboard, voor alle arbeidsmarktregio’s regionale schetsen en – initiatieven op de website van de Basiscijfers Jeugd te vinden. 
 
Hiermee bieden SBB en UWV ook inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen in de verschillende regio’s, evenals regionale initiatieven gericht op het begeleiden van jongeren naar werk en/of een opleiding.

Daarnaast is het digitale dashboard van de Basiscijfers Jeugd geüpdatet. Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Dat doen we in de vorm van interactieve dashboards.

Elk kwartaal publiceren we een update met recentere cijfers of aanvullende informatie. Ditmaal vernieuwden we de cijfers over mbo-vacatures, WW-instroom, leerbedrijven, bpvo’s, de doorstroom van WW naar werk en geregistreerd werkzoekenden UWV (GWU).