Doorontwikkeling praktijkcoaches

Doorontwikkeling praktijkcoaches

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Doorontwikkeling praktijkcoaches

Hoofdaanvrager: ROC Rivor

Contactpersoon: Josje Verhoeven

E-mail: josjeverhoeven@rocrivor.nl

Partner(s) in het project: Van der Valk, Zorgcentrum de Betuwe, Ziekenhuis Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, KWC, Linge College en ROC Rivor. Al deze partners leveren praktijkcoaches die tussen de verschillende organisaties gaan werken.

Korte beschrijving project: Op diverse plaatsen in regio Rivierenland werken onderwijs en bedrijfsleven ontzettend mooi samen. Steeds vaker wordt zichtbaar dat de winst te behalen is vanuit sleutelpersonen die de student/werknemer treffen op de werkvloer en van diverse disciplines op de hoogte zijn maar niet ‘een heer dienen’. Kortom ‘de praktijkcoaches’ zijn sleutelfiguren om onderwijs en bedrijfsleven werkelijk te koppelen en het zichtbaar en praktisch te maken.

Hierbij streven zij naar het ‘logoloos’ samenwerken; oftewel, de praktijkcoach is niet persé van 1 werkgever of 1 onderwijsinstelling. Zij rouleren, werken samen en werken sectoroverstijgend om studenten en werkenden beter aan te laten sluiten/ te laten bewegen op de arbeidsmarkt. Dit doen zij ook ná diplomering, zodat de uitval op de arbeidsmarkt tijdig kan worden gesignaleerd en deels wordt voorkomen.

CircuLEREN gestart

Project Praktijkcoach, brug naar werk in Rivierenland

Onlangs is het samenwerkingsproject CircuLEREN is gestart. Werkgevers, scholen en Werkzaak Rivierenland slaan de handen ineen om meer mensen aan het werk te brengen en te houden. De opkomst was overweldigend. Van directieleden tot coaches en studenten: alle lagen van de deelnemende partners waren vertegenwoordigd.

Project Praktijkcoach, gesteund door Perspectief op Werk

Project CircuLEREN is een samenwerkingsverband tussen Zorgcentra De Betuwe, Van der Valk Hotel Tiel, Ziekenhuis Rivierenland, Lingecollege Tiel, KWC Culemborg, Werkzaak Rivierenland en ROC Rivor. Het project wordt gefinancierd door het Regionaal Investering Fonds. Project Praktijkcoach is als onderdeel van CircuLEREN één van de zeventien projecten, die gesteund worden door Perspectief op Werk.

Praktijkcoaches, onderzoek en actieplan

In het kader van een ROC Rivor leiderschapstraject deed Pascale van Onselen onderzoek onder de huidige partners, dat inzichten en een actieplan opleverde. Praktijkcoaches slaan in project CircuLEREN de brug  naar de praktijk en ondersteunen mbo’ers bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Deze hybride instructeurs helpen mbo-niveau 1/2 studenten en werkzoekenden bij de overgang naar werk. 

Praktijkcoaches ondersteunen deze werknemers in de nieuwe omgeving en stimuleren verdere ontwikkeling van soft skills. Pascale: “Zij werken als een spin in het web en bewegen tussen meerdere organisaties. Hoe mooi is het, als nieuwe werknemers tijdens de eerste jaren op de arbeidsmarkt veilig terug kunnen vallen op de vertrouwde praktijkcoach van de opleiding als het gaat om advies bij ‘werkzaken’, die meer dan eens het persoonlijke vlak raken?” Studenten voelen zich gesteund.  “Mijn coaches Anita en Tamara kennen mij door en door. Als zij advies geven, dan vertrouw ik daar op”, bevestigt Oussama, mbo student van de brede niveau 2 opleiding.

CircuLEREN gestart

Project Praktijkcoach, brug naar werk in Rivierenland

Onlangs is het samenwerkingsproject CircuLEREN is gestart. Werkgevers, scholen en Werkzaak Rivierenland slaan de handen ineen om meer mensen aan het werk te brengen en te houden. De opkomst was overweldigend. Van directieleden tot coaches en studenten: alle lagen van de deelnemende partners waren vertegenwoordigd.

Project Praktijkcoach, gesteund door Perspectief op Werk

Project CircuLEREN is een samenwerkingsverband tussen Zorgcentra De Betuwe, Van der Valk Hotel Tiel, Ziekenhuis Rivierenland, Lingecollege Tiel, KWC Culemborg, Werkzaak Rivierenland en ROC Rivor. Het project wordt gefinancierd door het Regionaal Investering Fonds. Project Praktijkcoach is als onderdeel van CircuLEREN één van de zeventien projecten, die gesteund worden door Perspectief op Werk.

Praktijkcoaches, onderzoek en actieplan

In het kader van een ROC Rivor leiderschapstraject deed Pascale van Onselen onderzoek onder de huidige partners, dat inzichten en een actieplan opleverde. Praktijkcoaches slaan in project CircuLEREN de brug  naar de praktijk en ondersteunen mbo’ers bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Deze hybride instructeurs helpen mbo-niveau 1/2 studenten en werkzoekenden bij de overgang naar werk. 

Praktijkcoaches ondersteunen deze werknemers in de nieuwe omgeving en stimuleren verdere ontwikkeling van soft skills. Pascale: “Zij werken als een spin in het web en bewegen tussen meerdere organisaties. Hoe mooi is het, als nieuwe werknemers tijdens de eerste jaren op de arbeidsmarkt veilig terug kunnen vallen op de vertrouwde praktijkcoach van de opleiding als het gaat om advies bij ‘werkzaken’, die meer dan eens het persoonlijke vlak raken?” Studenten voelen zich gesteund.  “Mijn coaches Anita en Tamara kennen mij door en door. Als zij advies geven, dan vertrouw ik daar op”, bevestigt Oussama, mbo student van de brede niveau 2 opleiding.

Wendbaarheid vergroten in een flexibele arbeidsmarkt

In 2020 wordt verwacht, dat medewerkers zich op een flexibele arbeidsmarkt wendbaar bewegen, zich aanpassen aan veranderingen en een leven lang blijven leren. Professionalisering van werknemers is een vraagstuk van werkgevers. Traditionele cursussen of omscholingstrajecten blijken niet altijd toereikend. Coaching met oprechte interesse en betrokkenheid speelt een sleutelrol.

Het gaat daarbij niet alleen om inhoudelijke kennis, maar ook over zelfredzaamheid, aanpassingsvermogen en zelfvertrouwen. “Op dit moment is er veel vraag naar Mbo’ers in bij voorbeeld de zorg en de logistiek, maar over enkele jaren kan deze vraag in regio Rivierenland weer anders zijn,” aldus Keete Voerman, projectleider van CircuLEREN.

In project CircuLEREN creëren de samenwerkende organisaties een veilige leer/werkomgeving, die meer mensen aan het werk helpt en uitval van nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt vermindert. Werk is de basis voor zelfredzaamheid, persoonlijke balans en tevredenheid, het fundament onder een versterkte regio Rivierenland.

Nieuw Werkzaak film portret bij H&S Coldstores

Nieuw Werkzaak film portret bij H&S Coldstores

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Doorontwikkeling Filmportretten Banenafspraak

Hoofdaanvrager: Regionaal Werkbedrijf  / Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Nicole Westerterp

E-mail: westerterp@rwpoa.nl

Partner(s) in het project: Werkzaak Rivierenland, ROC Rivor, Ondernemend Rivierenland (ONR), RW-POA Rivierenland

Korte beschrijving project: De filmportretten zijn bedoeld om bekendheid en sympathie te creëren bij regionale werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkgevers zijn tevens ambassadeurs voor inclusief ondernemerschap en de Banenafspraak in Rivierenland. De filmportretten zijn bedoeld als voorbeeld voor werkgevers in Rivierenland om invulling te geven aan de Banenafspraak. De filmportretten komen tot stand met ROC Rivor studenten die de opleiding mediavormgeving volgen. 

Studenten ROC Rivor maken Werkzaak Rivierenland filmportret bij H&S Coldstores

Vorige week vonden de eerste opnames plaats van een nieuw filmportret bij H&S Coldstores in Beneden Leeuwen. In dit unieke project werken mediastudenten van ROC Rivor samen met regionale filmmaker Mel Struijk aan een productie waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gefilmd worden in hun werkomgeving.

De filmportretten zijn bedoeld om bekendheid en sympathie te creëren bij werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkgevers zijn tevens ambassadeurs voor inclusief ondernemerschap en de Banenafspraak in Rivierenland. De filmportretten zijn bedoeld als voorbeeld voor werkgevers in Rivierenland om invulling te geven aan de Banenafspraak.

Werkzaak en RW-POA Rivierenland hebben ervoor gekozen om de filmportretten te maken samen met studenten van de mediaopleiding van ROC Rivor en met een startende mediaondernemer uit de regio. Dit project is het eerste in een serie films die gemaakt worden in het kader van Perspectief op Werk.

Mooie voorbeelden van inclusief werkgeverschap

Sophia Hardeman, communicatie adviseur van Werkzaak: ‘We willen met de filmportretten laten zien hoe werkgevers in de regio invulling geven aan inclusief werkgeverschap. Door juist regionale werkgevers en hun medewerkers te portretteren, brengen we de Banenafspraak dichtbij.

Er zijn al veel goede voorbeelden van werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven en gewoon aan het werk zijn in onze regionale bedrijven. Talent werkt voor Rivierenland!

Rivierenland op koers met de Banenafspraak

Natalie Bremmer- Ursinus, programmamanager van RW-POA Rivierenland: ‘We doen het goed in Rivierenland en we liggen mooi op koers. Ten opzichte van de 0-meting in 2012 zijn er inmiddels ruim 1230 banen gerealiseerd bij onze regionale werkgevers. De sociale partners weten elkaar goed te vinden en we hebben aansprekende voorbeelden. De filmportretten, we hebben er inmiddels 18 opgenomen, dragen daar zeker aan bij’. Vandaar dat we hebben besloten om het project op te nemen in Perspectief op Werk’.

Perspectief op Werk is een actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland en omvat concrete 17 projecten om mensen aan het werk te helpen. Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW – POA Rivierenland).

Samenwerking ROC Rivor, Ondernemend Rivierenland en Werkzaak

Paul Nieuwenhuis, projectleider Ondernemend Rivierenland (ONR): ‘Alle mensen zijn keihard nodig om de economie in Rivierenland te laten floreren. We proberen het talent in onze regio dan ook zoveel mogelijk te behouden. Via ONR en het Praktijklab van ROC Rivor brengen we studenten al vroeg in aanraking met het regionale bedrijfsleven.

Door samen te werken met bedrijven en ondernemerschap te stimuleren geven we jongeren een podium en bedrijven de mogelijkheid om talent te scouten. Filmmaker Mel Struijk studeerde vorig jaar af aan ROC Rivor en vestigde zich als filmmaker. Nu coacht hij studenten vanuit het Praktijklab bij het maken van de nieuwe serie filmportretten. Hoe mooi is dat?’

Doorontwikkeling Ondernemerschaps routezij-instroom

Doorontwikkeling Ondernemerschaps routezij-instroom

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update februari 2020

Doorontwikkeling Ondernemerschaps routezij-instroom

Hoofdaanvrager: ROC Rivor

Contactpersoon: Paul Nieuwenhuis

E-mail:  paulnieuwenhuis@rocrivor.nl

Partner(s) in het project: UWV, Werkzaak Rivierenland en de ruim 70 betrokken partners in de PPS Ondernemend Rivierenland.

Korte beschrijving project: De partners in Ondernemend Rivierenland hebben een pilot gedraaid met een Leerbedrijf genaamd ‘YoungMediaProfs’. De resultaten van de pilot waren dermate goed dat er nu wordt ingezet op een Ondernemerschaproute voor verschillende professies welke ook geschikt is voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit met als doel om Rivierenland te versterken met meer wendbare en ondernemende werkenden en professionals.

 

Oriëntatie op ondernemerschap voor kandidaten UWV in volle gang. Ondanks corona mooie vorderingen dankzij inventiviteit betrokkenen.

Het ROC Rivor programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ voor zij-instromers vanuit het UWV is in volle gang. Ondanks de Corona perikelen, zijn de ondernemers in spé volop bezig met hun oriëntatie. Een aantal is zelfs al bezig met de voorbereiding van hun onderneming. Business Canvas modellen en ondernemersplannen zijn in de maak en worden ‘online besproken’ met ervaren ondernemers / coaches.

Het programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ voor zij-instromers vanuit het UWV is in volle gang. Ondanks de Corona perikelen, zijn de ondernemers in spé volop bezig met hun oriëntatie. Een aantal is zelfs al bezig met de voorbereiding van hun onderneming. Business Canvas modellen en ondernemersplannen zijn in de maak en worden ‘online besproken’ met ervaren ondernemers / coaches.

Grote animo: start met 14 deelnemers

Er bleek grote animo voor het door ROC Rivor en UWV ontwikkelde programma. Dominca Looze, docente betrokken bij ondernemerschapsonderwijs binnen ROC Rivor: “We hadden het aantal deelnemers voor deze pilot gemaximeerd op 12, maar uiteindelijk startten we met 14 ‘ondernemers in de dop’, HBO niveau tussen 25 – 50 jaar, woonachtig in onze regio”.

Ondernemend talent in Rivierenland

Fridus Heldens, Werkcoach bij UWV:  “De deelnemers maken gebruik van de mogelijkheid om vanuit UWV te onderzoeken of het zelfstandig ondernemerschap een reële optie is. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen uit het ondernemerschap worden belicht”.

De bijeenkomsten zijn nu even stilgelegd vanwege Coronavirus. Ook de geplande bijeenkomsten aan de regionale ondernemerskringen worden uitgesteld. Gelukkig kan een deel van het programma op afstand toch doorgang vinden, zodat de kandidaten niet teveel vertraging oplopen.

 Netwerk Ondernemend Rivierenland

Dominca Looze heeft het programma i.s.m. Ondernemend Rivierenland (ONR) en UWV doorontwikkeld en toegespitst op zij-instromers. “Het  ONR netwerk heeft een belangrijke rol in het programma. Rabobank West Betuwe, Nehem KMC, RiBizz en Van Herwijnen Kreston zijn al betrokken bij het programma. Ook worden de ondernemersverenigingen zoals Ribizz en OCT actief benaderd om deze groep potentiële starters een podium en toegang tot een netwerk te geven”, aldus Looze.

Ondernemend Rivierenland (ONR) is een samenwerking van ROC Rivor, het regionaal bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen. ONR stimuleert ondernemend gedrag en faciliteert (startende) ondernemers. ONR wordt gesteund door de provincie Gelderland en het Ministerie van OCW.

Faciliteren zelfstandig ondernemerschap

Met dit unieke project wordt (startend) ondernemerschap in Rivierenland gestimuleerd. Naast dat het goed aansluit bij de doelstellingen vanuit Perspectief op Werk,  is het ook een ambitie van ONR: Het faciliteren van zelfstandig ondernemerschap.

Het programma is één van de 18 projecten van Perspectief op Werk, een programma met als doel mensen die nog geen baan hebben, versneld aan het werk te helpen.

Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden met schulden

Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden met schulden

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Update november 2019

Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden met schulden

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Jardy ten Kleij

E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: Financieel Fit Rivierenland, UWV, gemeenten

Korte beschrijving project: Leven in armoede en schulden heeft een negatieve invloed op de leefsituatie, de gezondheid en het IQ. Dit verkleint de kansen op het vinden en behouden van werk. Werkzaak Rivierenland en UWV willen actie zetten op het terugdringen van schulden zodat werkzoekenden eerder uitstromen naar werk.

Met het geld vanuit Perspectief op Werk kan kleinschalig worden geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak.

Doorontwikkeling oudere werkzoekenden

Doorontwikkeling oudere werkzoekenden

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Update november 2019

Doorontwikkeling oudere werkzoekenden

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Stef Visser

E-mail: svisser@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: UWV, ROC Rivor, werkgevers uit de regio

Korte beschrijving project: Binnen Perspectief op Werk worden in dit project 6 gerichte activiteiten georganiseerde voor de doelgroep oudere werkzoekenden. Dit als vervolg op de eerder georganiseerde week van de 50+.

De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de beeldvorming over deze groep, het empoweren van deze groep en het matchen van deze groep op de openstaande vacatures in de regio.

Doorontwikkeling Leerwerkroutes

Doorontwikkeling Leerwerkroutes

Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Update maart 2020

Update november 2019

Doorontwikkeling leerwerkroutes

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland

Contactpersoon: Theo Niënhaus / Maurice van Hoek

E-mail: tnienhaus@werkzaakrivierenland.nl

Partner(s) in het project: ROC Rivor

Korte beschrijving project: Werkzaak Rivierenland heeft, samen met samenwerkingspartners als het ROC RIVOR en werkgevers, de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw instrument om werkzoekenden naar werk te begeleiden: de leerwerkroutes. De leerwerkroutes zijn een succesvol instrument. Inmiddels zijn meer dan 100 mensen uitgestroomd.

In de leerwerkroutes leren werkzoekenden een vak in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. Werkgevers bieden de werkplek. Met geld vanuit Perspectief op werk, kunnen de leerwerkroutes verder worden verbeterd.