Tijdelijke ESF Subsidie ‘Duurzame inzetbaarheid bedrijven en (overheids)instellingen’

okt 18, 2016 | Nieuws

Het agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt bedrijven en (overheids)instellingen de kans om medewerkers gemotiveerd, langdurig gezond en productief aan het werk te houden.Hiervoor is er de subsidie ‘Duurzame inzetbaarheid bedrijven en (overheids)instellingen’.

Het algemene doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

 

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 een subsidieaanvraag indienen in het kader van deze regeling. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000.

Aanvragen moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Een aanvraag  heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van het agentschap SZW.