Iedereen aan de slag

jul 3, 2016 | Nieuws

Samen met ABU, NRTO, OVAL en SUMMUM.NU heeft Cedris een gezamenlijke visie op de toekomst van de arbeidsmarkt neergelegd. Deze visie is verwoord in het statement ‘Iedereen aan de slag’ dat op woensdag 29 juni is gepubliceerd. De boodschap is dat de arbeidsmarkt onvoldoende aansluit bij de wensen van werkzoekenden en onvoldoende is toegesneden op de dynamiek die werkgevers verlangen.  Met dit statement wordt richting gegeven naar een evenwichtige, ontwikkelgerichte en inclusieve arbeidsmarkt.

Met cijfers wordt onderbouwd dat de huidige arbeidsmarkt onevenwichtig is. Er worden drie uitgangspunten benoemd om een eerlijke en toekomstgerichte en inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

  1. Koppel zekerheden niet aan contractvorm
  2. Zet in op blijvende ontwikkeling van werkenden
  3. Zorg dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.

Gekoppeld aan deze uitgangspunten worden concrete maatregelen voorgesteld.