VNO-NCW Special Op naar de 100.000 banen

jul 8, 2016 | Nieuws

VNO-NCW Midden heeft een special uitgegeven van het magazine ‘Middelpunt’ over de banenafspraak.
Immers, 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking is een uitdaging waar werkgevers in de marktsector voor 2026 voor staan. 

‘Binnen VNO-NCW Midden hebben we vanaf het moment dat de Banenafspraak is gemaakt, ingezet op het behalen van deze afspraak.

Onze handtekening onder het Sociaal Akkoord staat, en hoewel het geen eenvoudige opgave is, houden we ons aan de afspraak.

We vertrouwen erop dat invulling, met de aangekondigde vereenvoudigingen en verbeteringen in de wetgeving, mogelijk is,’ aldus Jacco Vonhof, Voorzitter VNO-NCW Midden.