Uitnodiging netwerk & kennisbijeenkomst 28 september 2016

aug 29, 2016 | Nieuws

De Banenafspraak: een kans of een risico voor het MKB? 

De Banenafspraak heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Van u als werkgever wordt verwacht dat u kansen biedt zodat deze mensen uiteindelijk op de arbeidsmarkt weer op eigen benen kunnen staan.

Als we de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, bestaat de kans dat de Quotumwet in werking treedt. Met mogelijk financiële gevolgen voor werkgevers die niet hebben bijgedragen. Dat laten wij als werkgevers in Rivierenland toch niet gebeuren! – Wat betekent de Banenafspraak nu voor u als MKB-ondernemer? – Wat wordt er concreet van u verwacht? – Welke juridische risico’s loopt u?

FSV Accountants + Adviseurs organiseert in samenwerking met Werkzaak Rivierenland een Netwerk + kennisbijeenkomst over De Banenafspraak. Wij informeren u over de kansen en risico’s voor u als MKB ondernemer.