Regionale trendrapportage banenafspraak

jul 15, 2016 | Nieuws

Stand van zaken vierde kwartaal 2015, Rivierenland presteert bovengemiddeld: 500 plaatsingen gerealiseerd.

 

Het UWV publiceerde deze week de Regionale Trendrapportage banenafspraak. De rapportage geeft de stand van zaken weer van eind vierde kwartaal 2015. De Regio Rivierenland loopt voorop, zo blijkt uit de trendrapportage.

De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit o.a. het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit verschillende bronnen: UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID).

De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

Landelijk beeld

Uit de trendrapportage blijkt dat er eind december 2015 277.796 mensen in het doelgroepregister staan. Dat is een toename van ruim 30.000 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. Vergeleken met de derde kwartaal van 2015 is het aantal oWajongers in het doelgroepregister afgenomen met bijna 6.000.

Dat is het aantal oWajongers dat duurzaam geen arbeidsvermogen heeft en daarom niet meer wordt opgenomen in het doelgroepregister. Het aantal WIW/ID-banen daalt met 2.850, omdat er geen nieuwe WIW/ID grondslagen meer zijn afgegeven en gemeenten deze banen langzaam afbouwen.

 

Regio Rivierenland

De regio Rivierenland doet het bovengemiddeld goed. Ten opzichte van het landelijk beeld blijkt dat in Rivierenland meer mensen bemiddeld zijn naar een baan. Ten tijde van de meting bleek dat Regio Rivierenland ultimo 2015 de doelstellingen van 2016 al ruimschoots gerealiseerd had.

De doelstelling ultimo 2016 is om 250 mensen uit de doelgroep naar een reguliere baan te begeleiden. Uit de cijfers blijkt dat Werkzaak Rivierenland en UWV eind 2015 al ruim 500 succesvolle bemiddelingen tot stand hadden gebracht. Dit aantal overtreft de doelstellingen voor 2016.