Regio wordt nog een hype

jun 23, 2016 | Nieuws

Nu de besluitvorming zich steeds meer naar de regio verplaatst, is het noodzakelijk om de huidige bestuurlijke structuren goed onder de loep te nemen. De aandacht moet worden gericht op het doel van regionale samenwerking, de capaciteit die wordt ingezet en de steun die daarvoor is.

Volgens hoogleraar Regional Law and Governance Martijn Groenleer speelt de regio een steeds belangrijkere rol in respons op complexe maatschappelijke vraagstukken en opereert als spin in het web tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers.

Het belang van de regio is de afgelopen maanden in diverse adviezen onderstreept, zoals in ‘Maak verschil’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Binnenkort starten vier proeftuinen om met de aanbevelingen vanuit dat advies (de inhoud centraal, daarna kijken naar de bestuurlijke inrichting en werkwijze) aan de slag te gaan.

De ervaringen die met de proeftuinen worden opgedaan, worden verwerkt in een gezamenlijk advies aan (de informateur van) een volgend kabinet en de minister van Binnenlandse Zaken.