Regio Rivierenland loopt voorop met Banenafspraak

okt 10, 2016 | Nieuws

Regio Rivierenland doet het goed in de realisatie van de Banenafspraak, zo blijkt uit de cijfers die UWV onlangs publiceerde. In de banenafspraak kwamen werkgevers met de overheid overeen, dat er in Nederland 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden.

Voor de regio Rivierenland betekent het, dat tegen het eind van dit jaar 250 mensen uit deze doelgroep aan het werk zijn. Inmiddels vonden ruim 350 mensen een baan. Daarmee loopt Regio Rivierenland voorop in Nederland. Rivierenland is op dit moment de beste arbeidsmarktregio van Nederland.

Dit resultaat kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers, vakbonden, onderwijsinstellingen, Werkzaak Rivierenland, UWV en de gemeentes in de regio.

De banenafspraak

In het landelijk sociaal akkoord van 11 april 2013 zijn afspraken gemaakt over landelijk in te vullen banen met mensen vanuit het zogenaamde doelgroepenregister. Het gaat om totaal 125.000 extra banen, die in 2026 gerealiseerd moeten zijn. De sociale partners hebben een indicatieve verdeling (jaarlijkse groei) van de banenafspraak banen opgesteld naar arbeidsmarktregio’s en sectoren.

Op basis van deze verdeling is de opgave voor de periode 2014-2016 voor de arbeidsmarktregio Rivierenland het realiseren van 250 extra banen. Van dit aantal moeten 180 banen door de marktsector en 70 door de overheidssectoren gerealiseerd worden.

Arbeidsmarktregio goed op weg

In de trendrapportage over het kalenderjaar 2015, de zogenaamde 1-meting, zijn de behaalde resultaten tot en met 2015 gepresenteerd. Deze resultaten worden afgezet tegen de 0-meting, die bij aanvang van de banenafspraak werd uitgevoerd.

Daarnaast worden tussentijds per kwartaal de resultaten gepresenteerd in de zogenaamde regionale trendrapportage banenafspraak. Deze rapportages schetsen niet meer dan een indicatie van de voortgang, onder meer doordat sommige cijfers slechts een keer per jaar beschikbaar komen.

Zowel de 1-meting als de trendrapportage over het eerste kwartaal van 2016 laten zien, dat werkgevers in de arbeidsmarktregio Rivierenland de opgave van de banenafspraak ruimschoots gehaald hebben.

 

 

Het doelgroepenregister

Eind van het eerste kwartaal 2016 waren 2.975 werkzoekenden opgenomen in het doelgroepenregister. In het doelgroepenregister staan alle mensen, die vallen onder de banenafspraak uit het landelijk sociaal akkoord. Het aantal werkzoekenden, dat daarvan een baan had per einde eerste kwartaal bedroeg 1.391 (860 in een reguliere baan en 531 in een inleenverband of detachering, waarbij die 860 weer zijn op te splitsen naar 821 in de marktsector en 39 in de overheidssector).

Gerekend vanaf de nulmeting (eind 2012) is het aantal werkzoekenden vanuit het doelgroepenregister dat in een reguliere baan aan het werk is 71% hoger, waarmee regio Rivierenland ten opzichte van de andere arbeidsmarktregio’s bovenaan de lijst staat.

Het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland

Voor de arbeidsmarktregio Rivierenland vormt het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland de bestuurlijke netwerkorganisatie, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstanties, UWV en de wethouders van de aangesloten gemeentes samen optrekken om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Werkzaak Rivierenland en UWV

Werkzaak Rivierenland en UWV voeren gezamenlijk de dienstverlening uit op het gebied van werk en inkomen voor de Regio Rivierenland.

De partijen richten zich op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en focust op het bewerkstelligen van een klimaat, waarin werkgevers kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid in hun talentontwikkeling, zodat ze zichzelf kunnen profileren op de arbeidsmarkt. Een belangrijke doelgroep wordt gevormd door de werkzoekenden, die zijn opgenomen in het doelgroepenregister.

Voor meer informatie lees de Regionale trendrapportage Banenafspraak 1 kwartaal 2016.