Overzicht vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

aug 29, 2016 | Nieuws

Het ministerie van SZW heeft een handzaam overzicht uitgebracht van de vereenvoudigingen die worden aangebracht in de Participatiewet en de Wet banenafspraak.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma had de wijzigingen in de wet- en regelgeving dit voorjaar al aangekondigd. De aanpassingen staan nu in een overzichtelijk schema.

In dit schema staan:

  • De maatregel
  • De omschrijving van de maatregel
  • Wanneer deze naar verwachting wordt geëffectueerd