Meer werkzoekenden uit Rivierenland naar technische beroepen

aug 29, 2016 | Nieuws

Terwijl veel mensen in Rivierenland moeite hebben om een (nieuwe) baan te vinden, signaleren ondernemers in de regio juist dat ze lastig personeel kunnen vinden voor openstaande technische functies. Hoe deze mismatch tussen vraag en aanbod in Rivierenland aan te pakken?

Provincie Gelderland nodigt in samenwerking met het Platform Techniek Rivierenland en Arbeidsmarkt Rivierenland denkers en doeners uit om met nieuwe ideeën te komen.

Daarvoor organiseren ze op 6 september aanstaande een speciale inspiratiesessie voor regio Rivierenland, die van 19:00 tot 21:00 uur zal worden gehouden bij Helicon in Geldermalsen.

Er is een groeiend gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Opleidingen bij regionale onderwijsinstellingen sluiten volgens werkgevers in de techniek niet altijd aan bij hun behoeften, zodat de doorstroom van onderwijs naar werk onvoldoende is.

Opleiding of ervaring van werknemers met een technische achtergrond of talent die graag een overstap naar een (ander) technisch beroep willen maken, zijn voor werkgevers vaak te afwijkend om ze aan te (durven) nemen.

Ondertussen huren werkgevers in de techniek duurbetaalde specialisten in, moeten ze opdrachten bij gebrek aan personeel en productiecapaciteit noodgedwongen laten lopen, en moeten ze uiteindelijk misschien wel hun bedrijf naar buiten de regio verplaatsen.

 

Wie heeft goede ideeën?

De bijeenkomst in Geldermalsen is bedoeld voor werkgevers die moeite hebben om geschikt technische personeel te vinden, of onderwijsinstellingen die in de praktijk ervaren dat hun opleidingen soms onvoldoende aansluiten bij de arbeidsmarkt voor techniek. Werknemers die in hun zoektocht naar werk ervaren dat ze net wat opleiding of ervaring missen voor de technische vacatures waarop ze reageren.

Maar ook voor mensen die denken dat ze een goed idee hebben – of binnen hun netwerk deze mensen kennen. Het draait om vernieuwing die een bijdrage kan leveren voor de oplossing van de schaarste aan goed geschoold technisch personeel in Rivierenland.

 

Talent benutten

De inspiratiesessie van 6 september vindt plaats in het kader van het Provinciale Innovatietraject Gelderland Arbeidswijs. Via dit innovatietraject wil de provincie al het in Gelderland aanwezige talent benutten om samen na te denken over een betere werking van de Gelderse arbeidsmarkt.

Iedereen kan in dit innovatietraject een ontwerper of bedenker zijn: student, leraar, ondernemer of werkzoekende. Tijdens de inspiratiesessie is er ook ruimte om contact te maken met partners met het doel samen een idee verder te gaan uitwerken.

 

Jurybeoordeling

Alle ingebrachte ideeën worden beoordeeld door een vakjury. De vijf beste ideeën worden beloond met € 2.000. De twee best beoordeelde ideeën krijgen nog eens € 10.000 extra en worden in samenwerking met een team van deskundigen verder uitgewerkt tot concreet toepasbare concepten.

Voorwaarde is steeds dat de ideeën en geldprijzen moeten worden gebruikt voor verdere ontwikkeling, toetsing en invoering binnen de provincie Gelderland. De organisatie van dit innovatietraject is in handen van de stichting Red Bluejay. De Provincie heeft de stichting hiervoor geselecteerd vanwege haar kennis en ervaring in (sociale) innovatietrajecten.

 

Op de website van Gelderland Arbeidswijs http://www.gelderlandarbeidswijs.nl. vindt u meer informatie en een starterskit waarin onder meer een inspiratiedocument met voorbeelden van innovatieve oplossingen en een deelnameformulier.