Jongeren komen er amper in bij gemeenten

jun 9, 2016 | Nieuws

Voor het eerst in jaren neemt de instroom van nieuw personeel bij gemeenten toe. Hun gemiddelde leeftijd: 45 jaar. Jongeren hebben het nakijken. Dat blijk uit de vandaag gepresenteerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. In 2015 was het gemiddelde instroompercentage voor alle gemeenten 6,2 procent. In 2014 was dat nog 3,5 procent. Qua instroompercentage zijn gemeenten nu weer bijna op het niveau van 2010. De stijgende trend doet zich voor bij zowel kleine als (middel)grote gemeenten.

 

Externe kandidaten

Een mogelijke verklaring van de stijgende instroom is volgens de onderzoekers de decentralisatie van overheidstaken in het sociale domein. Een stijgende instroom is ook terug te zien in de vervulling van vacatures. Gemeenten geven aan ruim 60 procent van de vacatures in te vullen met externe kandidaten.

 

Daling aandeel jongeren

Wat opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd van de instroom in 2015 ongeveer 45 jaar is. De instroom tot 35 jaar is tussen 2014 en 2015 gestegen wel gestegen van 36 naar 39 procent, maar die stijging deed zich vooral voor in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar. De instroom van jongeren jonger dan 25 jaar daalde juist. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aandeel jongeren in de gemeentelijke instroom nog kleiner geworden (in 2011 was dat nog 41 procent).