De banenafspraak van: Roel Cazemier

aug 29, 2016 | Nieuws

Onlangs maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma bekend dat de sector overheid in 2015 heeft voldaan aan de Wet banenafspraak. Overheidswerkgevers hebben vorig jaar 5.453 mensen met een arbeidsbeperking een baan gegeven en liggen daarmee op schema.

Dat is goed nieuws! Want ook mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op een kans in een inclusieve arbeidsmarkt. En ook gemeenten zijn verantwoordelijk om die inclusieve arbeidsmarkt tot stand te brengen.

In 2015 heeft de sector gemeenten zijn aandeel binnen de wettelijke doelstellingen geleverd. Maar dat betekent niet dat gemeenten nu achterover kunnen leunen.

Ik ga nu even met u rekenen.

Voor 2016 geldt net als in 2015 een hogere taakstelling. In 2016, dit jaar dus, moeten gemeenten 620 mensen met een arbeidsbeperking een baan aanbieden. In 2017 is dat aan 797 mensen. Daarna daalt die taakstelling tot 443 mensen per jaar tot en met 2023. Snelle rekenaars zien dat gemeenten dus 4.430 banen moeten realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat aantal is exclusief de taakstelling voor gemeenschappelijke regelingen!

In 2015 waren het met name de grote gemeenten die veel nieuwe banen hebben gerealiseerd. Voor alle andere gemeenten, inclusief mijn eigen gemeente, geldt kennelijk dat de machine nog op stoom moet komen.

Als we vooruit kijken dan moet de gemeentelijke sector dus in de jaren 2016 tot en met 2023 nog 3.898 mensen werk bieden. Dat is over die 8 jaren gemiddeld 10 banen per gemeente. Voor kleinere gemeenten kan dat een klein beetje lager zijn, voor grotere gemeenten ligt dat aantal wat hoger.

Dat betekent dat we nu met zijn allen écht aan de slag moeten!

Een Chinese wijsheid stelt dat ook de langste weg begint met de eerste stap. Wij kunnen die eerste stap zetten door, nog voor het eind van dit jaar, tenminste 1 persoon met een arbeidsbeperking in dienst te nemen! Aan het werk dus!

Roel Cazemier,
voorzitter College van Arbeidszaken VNG, burgemeester Krimpenerwaard

Reacties op deze blog? Stuur op naar het Aanjaagteam Banenafspraak via vso.secretariaat@vng.nl