Werkgeversbenadering

Sinds 1 januari 2016 is besloten om de werkgevers dienstverlening van gemeenten, Lander en UWV voorheen WAPR extern te presenteren onder de naam de Werkzaak. De Werkzaak Rivierenland is dus sinds 1 januari 2016 de verbindende schakel tussen werkgevers en werkzoekende in Rivierenland.
Naast de werkgeversdienstverlening is de nieuwe organisatie ook actief op het gebied van Werk & Inkomen voor de negen gemeenten in Rivierenland.

De missie van Werkzaak Rivierenland is: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten, daar zet Werkzaak Rivierenland zich voor in.

Ga voor meer informatie over de werkgeversbenadering van Werkzaak Rivierenland naar hun website. 

Shares
Share This