Speerpuntsectoren

Rekening houdend met de identiteit en kwaliteiten van Rivierenland heeft de regio haar ambities voor de komende jaren vastgelegd in een ambitiedocument (Ambitiedocument 2016 – 2020 Regio Rivierenland). Hierbij ligt de focus op een drietal speerpunten. Invulling aan deze ambities wordt gegeven in samenwerking met onze partners: overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs, ondernemende burgers en organisaties.

 

De speerpunten met de ambities zijn:

  • Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa. Kijk voor meer informatie ook op www.greenportgelderland.nl
  • Economie en Logistiek: Wij worden de 3e logistieke hotspot van Nederland. Kijk voor meer informatie op www.logistic-hotspot.nl
  • Recreatie en Toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%. Kijk voor meer informatie op www.rivierenland.nl

 

Wilt u meer lezen over de regionale ambities in Rivierland? Lees het Ambitiedocument Regio Rivierenland

Greenport
rivierenland.nl