Nieuwe Basiscijfers Jeugd Rivierenland

jun 16, 2016 | Nieuws

Recentelijk zijn de nieuwe Basiscijfers Jeugd Rivierenland uitgekomen met daarin de ontwikkelingen op de stage- en arbeidsmarkt.

Lees de publicatie.

Het actuele thema in deze uitgave is de vraag of de werkgelegenheid verdwijnt uit het middensegment. Door de automatisering neemt  het MBO-werk van secretaresses en drukkers af maar daar staat tegenover dat het aantal werknemers in andere beroepen op het MBO-niveau toeneemt, zoals  transportplanners en callcenter medewerkers. Deze uitgave maakt zichtbaar waar de kansen op werk liggen. Ook geeft de publicatie inzicht in het aantal ingeschreven studenten t.o.v. het aantal leerbedrijven.

Knelpunten gezamenlijk oppakken

De SBB en het UWV stellen met alle onderwijsinstellingen vast of dit aantal in verhouding staat met de inschrijvingen in het nieuwe schooljaar. Gezamenlijk worden de knelpunten opgepakt. De actuele ontwikkelingen zijn door de SBB adviseurs die in Rivierenland actief zijn, beschreven op pagina 10 en 11. De SBB streeft ernaar dat bedrijven trots zijn op het feit dat ze leerbedrijf zijn en dit uitstralen naar studenten, klanten en collega-bedrijven. Daarnaast beoogt de SBB erkenning van leerbedrijven.  Bijvoorbeeld door het plaatsen van bordjes aan de wand of op de balie.

Doe mee!

Werkt u ook bij een erkend leerbedrijf? Werk dan mee met “Haal de toekomst in huis”! Heeft u leuke ideeën om deze campagne in de regio onder de aandacht te brengen, dan hoor ik het graag!

Landelijke campagne Haal de Toekomst in Huis

In de week van 27 juni tot 1 juli loopt er een landelijke campagne “Haal de toekomst in huis”. De SSB bezoekt in deze periode massaal de leerbedrijven. Twee vragen of thema’s staan centraal bij de bedrijfsbezoeken:

  1. Hebben leerbedrijven hun stageplaatsen of leerwerkbanen voor het nieuwe schooljaar alweer aangegeven via hun inlog?
  2. Doen de leerbedrijven mee met de actie ‘Haal de Toekomst in Huis’? Door een foto maken met de medewerkers,  de student en hun sticker/ bordje ‘Erkend leerbedrijf’, maken bedrijven dagelijks kans op een geldbedrag van 250,-. Meedoen is eenvoudig: bedrijven moeten daarvoor hun foto twitteren met de hashtags #SBBNL en #toekomstinhuis.