Handvatten en tips voor basisscholen in whitepaper

aug 29, 2016 | Nieuws

Met een geringe investering kunnen basisscholen op een duurzame manier extra banen voor de doelgroep Banenafspraak creëren. Dat schrijft het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie in het whitepaper ‘Haal de druk van de klas!’.

Onderzoekers van het expertisecentrum brachten op verzoek van het aanjaagteam Banenafspraak van een tiental basisscholen de werkprocessen, de taken en de functies in kaart. Deze scholen variëren in grootte en liggen verspreid door het gehele land.

Veel eenvoudige taken

Wat vooral opviel was dat een groot deel van de eenvoudige taken van het onderwijsondersteunend personeel gedaan wordt door het onderwijzend personeel en ouders. Terwijl die taken juist heel geschikt zijn voor medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak. Hat gaat dan om taken als de deur openen voor bezoek, de telefoon aannemen en werkjes ophangen in de klas.

Geringe bijdrage

Een medewerker uit de doelgroep die de eenvoudige taken van de leerkracht overneemt, kost een gemiddelde basisschool ongeveer 350 euro per week. Een geringe bijdrage waarmee schoolbesturen volgens de onderzoekers een win-win situatie kunnen bereiken: het gezond en optimaal functioneren van de school wordt versterkt én er ontstaan duurzame extra banen.

Bovendien draagt het wellicht bij aan een verlaging van het huidige relatief hoge ziekteverzuim onder leerkrachten.