Doelgroep aan het werk

jul 3, 2016 | Nieuws

Een inspiratiebron om obstakels bij het realiseren van nieuwe banen te herkennen, erkennen en weg te nemen.

Cedris en SBCM richtten samen met de Argumentenfabriek een denktank op. Daarin zaten mensen met deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken rond de doelgroep. Zij bogen zich over belemmeringen waar verschillende partijen tegenaan lopen bij het betaald aan het werk krijgen van zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking. Ook de oplossingsrichtingen zijn in kaart gebracht.

De resultaten van de denktank zijn opgenomen in het rapport ‘Doelgroep aan het werk’

De geïnventariseerde belemmeringen zijn in vier partijen ingedeeld, namelijk werkgevers, doelgroep P-wet, uitvoerders en politiek. Hieruit wordt eenvoudig duidelijk dat er voor werkgevers andere belemmeringen kunnen gelden (bijvoorbeeld financiële) dan voor doelgroep (bijvoorbeeld sociale) of voor uitvoerder (bijvoorbeeld juridische).