Strategische agenda

De partners van RW-POA werken samen aan het realiseren van een inclusief Rivierenland en de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit doen we langs de lijnen van een strategische agenda onderwijs en arbeidsmarkt (2024-2025). Hier wordt concreet uitvoering aan gegeven via het uitvoeringsplan. Het is onze ambitie om te werken aan het verminderen van de mismatch op de regionale arbeidsmarkt.

We stimuleren en maken mogelijk dat alle inwoners hun talenten kunnen inzetten en (door)ontwikkelen. Dit doen we passend bij de huidige en toekomstige regionale economische vraag en bijdragend aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven.

Om deze ambitie te realiseren werken we langs 3 sporen: beschikbaarheid van talent, wendbaarheid & behoud van talent en inclusief talent.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Laatste nieuws uit de regio

Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

Scenario’s Regionaal Werk Centrum De kwartiermaker voor het Regionaal Werk Centrum (RWC), Maaike van Leeuwestijn, is begin april gestart. Het doel van de inzet van de kwartiermaker is door een inhoudelijke verkenning en het concretiseren van de reeds bekende...

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl