Veel vraag naar jongeren met een mbo-opleiding

jun 22, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Jongeren doen het goed op de arbeidsmarkt. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan en het aantal vacatures groeit in rap tempo. Tussen september vorig jaar en februari dit jaar ontstonden 214.000 vacatures op mbo-niveau.

In het vierde kwartaal van 2016 lag het aantal vacatures zelfs 26% hoger dan in het vierde kwartaal van het jaar ervoor, zo blijkt uit onderzoek van SBB en UWV. Verreweg de meeste vakmensen zijn nodig in de zorg, mechatronica, gastvrijheidssector, retail, en logistiek.

Michaël van Straalen, voorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB): ‘Als we de groeipotentie in Nederland maximaal willen benutten is het echt noodzakelijk dat we studenten motiveren om de kansen te grijpen die nu in het mbo voor het oprapen liggen.’ 

Werkgevers zitten te springen om mensen met een mbo-diploma. Ton Heerts, duovoorzitter SBB, voegt toe: ‘De behoefte aan vakmensen groeit. Dat maakt het des te belangrijker dat studenten kiezen voor onderwijs waarin hun talenten het best tot hun recht komen. In veel gevallen is dat in het mbo.

Bedrijfsleven, onderwijs én overheid hebben dus de gezamenlijke opdracht om jongeren weer te enthousiasmeren voor het mbo. Het mbo is de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt.’

Per regio en per opleidingsniveau is door SBB inzichtelijk gemaakt waar de kansen liggen. Zo hebben jongeren op mbo niveau 2 goede baankansen als zij kiezen voor een opleiding tot monteur mechatronica, logistiek medewerker of kok.

Op niveau 3 is veel behoefte aan verzorgenden IG, verkoopspecialisten en begeleiders in de gehandicaptenzorg. Voor niveau 4 zijn de beroepen met goede baankansen: verpleegkundige, manager retail en technicus engineering.

Bedrijven hebben niet alleen behoefte aan afgestudeerde vakmensen, maar staan ook te springen om gemotiveerde studenten die ze, samen met het mbo, zelf kunnen opleiden. Voor het eerst in jaren groeit het aantal studenten in leerbanen weer. Leren in de praktijk (BBL) wint weer aan populariteit.

Tussen 2011 en 2016 daalde het aantal studenten in leerbanen in Nederland van 154.000 naar 96.000. Dit studiejaar ziet SBB dat aantal weer stijgen naar 101.000. Er zijn bovendien veel openstaande leerbanen. Deze leerbanen brengt SBB met een campagne actief onder de aandacht. (www.25000leerbanen.nl)

WW-uitkeringen aan jongeren met kwart gedaald

Uit de cijfers van UWV blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar in de eerste vier maanden van 2017 met bijna een kwart is afgenomen vergeleken met een jaar geleden. UWV verstrekte in deze periode 24.000 nieuwe WW-uitkeringen, 7.000 minder dan in dezelfde periode in 2016. De afname was het grootst vanuit de bouwnijverheid, de detailhandel en de zorg- en welzijnssector. Alleen vanuit de industrie was sprake van een lichte stijging van de WW-instroom. In deze sector is al jaren sprake van banenkrimp.

De Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV zijn verwerkt in een digitaal dashboard, waardoor eenvoudig ontwikkelingen per opleidingsniveau, per regio en per sector zichtbaar worden. Het dashboard is te vinden op de website van SBB www.s-bb.nl