Genomineerden ‘All-in werkgeversprijs 2019’ bekend!

feb 8, 2019 | Nieuws

Tot 31 januari 2019 kon er  door iedereen in Rivierenland gestemd worden voor de ‘All-in werkgeversprijs 2019’. Wat verstaan we onder inclusief ofwel All-in werkgeverschap?

Werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie.

De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever. Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding.

Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Per gemeenten zijn verschillende werkgevers genomineerd omdat zij volgens de indieners van de nominaties het predicaat ‘All-in werkgever’ zeker verdienen!

Voor meer informatie en alle genomineerde werkgevers zie: