All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019

Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans?

Kortom: wie komt in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019?

All-in Werkgeversprijs

Op 14 maart 2019 organiseert VNO-NCW binnen het project ‘Op naar de 100.000 banen’ de Dag van de Duizend Voorbeelden. In nauwe samenwerking willen RW-POA Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en Neder-Betuwe samen met VNO-NCW Rivierenland, invulling geven aan deze dag  met de introductie van een werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap.

Wat verstaan we onder All-in werkgeverschap? Werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie. De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever.

Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

De genomineerde bedrijven zijn bekend!

Tot 31 januari 2019 kon er gestemd worden voor de all-in werkgeversprijs 2019. Per gemeenten zijn de volgende bedrijven/ondernemers genomineerd:

In februari gaat een vakjury (bestaande uit afgevaardigde namens de organiserende partijen) de nominaties beoordelen. De winnende bedrijven/ondernemers ontvangen na het beraad van de jury zo spoedig mogelijk bericht.

Op 14 maart 2019 worden de winnende bedrijven/ondernemers in ieder geval bezocht door de wethouder van de betreffende gemeente en ontvangen zij hun welverdiende prijs!

C

Bekijk alle vlogs

Shares
Share This